Ahiy, V.O., Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна