Andel, I.V., Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього , НАН України, м. Львів, Україна