Vol 25, No 6 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

L.S. Osadchuk
PDF
8-12
Ya.D. Fuchilo, M.V. Sbitna, D.Ya. Fuchilo, L.M. Filipova
PDF
12-15
V.V. Lavrov, А.V. Zhytovoz, Z.V. Polishchuk
PDF
16-24
O.O. Avramchuk, A.M. Bilous, D.M. Golyaka
PDF
24-29
S.Yu. Bilous
PDF
30-35
N.V. Hatalska
PDF
36-43
O.І. Zakharchuk
PDF
44-47
S.S. Kovalevskyi
PDF
47-52
I.M. Koval, D.C. Kostyashkin
PDF
52-58
V.L. Kulbitskiy, V.P. Shlapak
PDF
58-64
I.N. Kulbanska
PDF
64-71
I.P. Lakyda
PDF
71-78
O.М. Melnyk
PDF
78-85
I.L. Mordatenko
PDF
85-89
T.Yu. Sagdeeva
PDF
90-96
O.V. Spriahailo
PDF
96-102
I.Ya. Tymochko, Yu.A. Melnyk
PDF
102-112
I.S. Shilin, V.M. Maurer
PDF
112-118
Ya.V. Henyk, V.Ya. Zayachuk
PDF
119-124
V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, M.B. Korbut, O.L. Boyko
PDF
124-131
V.T. Yavorskiy, Yа.A. Kalymon, O.I. Rubaу
PDF
131-136
N.V. Belova, V.S. Olijnyk
PDF
137-143
V.N. Karaulna
PDF
143-147
S.Yu. Kel'yina, D.O. Tsymbal, A.G. Trokhimenko, A.S. Sukhareva
PDF
147-153
O.I. Lenevych, O.G. Maryskevych
PDF
153-158
M.S. Malovanyy, V.V. Nikiforov, O.V. Kharlamova, A.D. Sinelnіkov
PDF
159-164
M.V. Matusyak
PDF
165-170
V.M. Skrobala
PDF
170-174
S. Stankowski, G. Hury, M. Sobolewska, N. Opatowicz, U. Bashutska
PDF
174-177
B.Ya. Kshyvetsky
PDF
178-183
R.О. Tkachenko, І.О. Verbenko, M.T. Brynetskyi
PDF
183-187
M.V. Brailo, A.P. Ben, V.O. Skirdenko, G.V. Rudakova, A.V. Akimov
PDF
188-196
V.M. Gobela
PDF
197-201
L.F. Dzyuba, O.V. Menshykova, H.I. Lyschynska, I.T. Rebeznyuk
PDF
201-206
А.D. Kobyschan
PDF
206-211
Yu.V. Nebesna, V.V. Ivasiv, R.V. Nebesnyi, N.I. Lapychak
PDF
211-216
I.V. Pavlyuk, N.Ya. Stadnytska, I. Yasicka-Misyak, P.P. Wieczorek, V.P. Novikov
PDF
216-220
O.V. Ponomaryova, I.T. Rebeznyuk
PDF
220-224
E.V. Pokhodylo, V.Z. Yuzva, O.S. Lyubchyk
PDF
225-229
S.Yu. Rudenko
PDF
229-232
D.I. Sapozhnik
PDF
232-236
U.V. Fuch, O.M. Orobchuk, R.A. Subtelnyy, B.O. Dzinyak
PDF
236-242
Ya.I. Sokolovskyy, O.L. Storozhuk, I.M. Kroshnyy
PDF
243-248
T.G. Boiko, V.V. Melnyk
PDF
248-254
S.I. Koshyrets, Yu.I. Grytsyuk, M.V. Dendyuk
PDF
255-266
A.V. Hoblyk
PDF
266-272
O.M. Koval, Ye.M. Hulida
PDF
272-288
L.D. Moroz, T.R. Boretskyy, Yu.M. Kostiv
PDF
288-297
V.V. Pasichnyk, O.І. Artemenko
PDF
297-310
M.I. Pylypchuk
PDF
311-317
Yu.V. Prusak
PDF
317-322
I.Yu. Khomytska, V.M. Teslyuk
PDF
322-328
I.G. Tsmots, Yа.P. Kis, V.Yа. Antoniv
PDF
328-334
Yu.I. Gryciuk, P.Yu. Grytsyuk
PDF
334-351
Z.P. Chorniy, I.B. Pirko, V.M. Salapak, M.V. Dyachuk, O.R. Onufriv
PDF
351-358
N.M. Pasyeka
PDF
359-364
О.A. Shvec
PDF
364-370
Yu.V. Yamash
PDF
370-374