Vol 25, No 4 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

H.H. Hrynyk
PDF
8-16
T.V. Yuskevych, R.R. Vytseha, L.S. Osadchuk
PDF
17-23
S.O. Belelya, Yu.Yo. Kaganjak, Yu.M. Debrynyuk
PDF
24-29
M.Yu. Dubchak
PDF
29-34
N.I. Karpyn, V.K. Zayika, R.R. Sokhanchak
PDF
35-39
S.S. Kovalevskyi
PDF
40-44
N.V. Rehush, Yu.Yo. Kahanyak
PDF
44-51
V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, I.V. Davidova
PDF
52-55
L.V. Popova, S.O. Petrenko, V.S. Chuiko
PDF
56-61
L.M. Felbaba-Klushyna
PDF
61-70
O.F. Babadzhanova, Yu.G. Sukach, V.L. Petrovskiy
PDF
70-75
O.I. Grynyk
PDF
75-82
Yu.Yu. Nestoriak
PDF
82-88
U.P. Novak
PDF
89-94
А.D. Pospelova
PDF
94-98
O.V. Turkovska, I.A. Ohremchuk, M.I. Gusti
PDF
98-104
N.V. Fomenko
PDF
104-110
V.R. Khomyn
PDF
110-114
O.M. Shvayka
PDF
115-120
Ya.Iv. Sokolovsky, Yu.Vl. Prusak
PDF
121-133
A.F. Gavrilyuk, V.I. Gydum, О.B. Nazarovets
PDF
133-138
L.F. Dzyuba, O.I. Khytriak, O.V. Menshikova, I.T. Rebeznyuk
PDF
138-147
A.D. Kobyschan
PDF
147-151
R.V. Zinko
PDF
151-157
M.M. Kopansky
PDF
157-161
N.V. Shevchenko
PDF
161-166
O.S. Lyubchyk, M.M. Mykyjchuk
PDF
167-172
L.V. Semchuk, R.A. Kovalchuk
PDF
173-179
O.V. Stanislavchuk
PDF
179-183
V.V. Prokhorova, G.M. Cherepnia
PDF
184-189
A.V. Arefieva
PDF
190-193
S.I. Chimshit, L.D. Chalapko
PDF
193-199
P.P. Gavrilko, F.F. Sokhanich
PDF
199-204
N.B. Gnativ, U.I. Skabodina
PDF
204-210
O.G. Gupalo, О.B. Zhuk
PDF
211-218
S.I. Danylo
PDF
218-222
B.A. Karpinsky, I.M. Vasylkiv, A.B. Shevtsiv, О.B. Karpinska
PDF
223-234
Z.R. Kostak
PDF
235-240
D.V. Krylov
PDF
240-247
K.О. Mandzinovska
PDF
248-253
Yа.V. Pylypyuk
PDF
253-258
A. Prokopiuk, Yu.B. Felenchak
PDF
259-265
M.K. Rusynko
PDF
265-271
I.S. Skoropad, A.P. Usyk
PDF
271-275
О.M. Chabanjuk, E.V. Furman
PDF
276-280
V.I. Yashchuk, I.V. Artyschuk, R.B. Zastavnyi
PDF
281-286
O.I. Oliynyk
PDF
286-292
Z.P. Chornyi, I.B. Pirko, V.M. Salapak, M.V. Dyachuk, O.R. Onufriv
PDF
293-298
Ya.І. Sokolovskyy, V.І. Kryshtapovich, O.V. Mokrytska
PDF
298-309
R.O. Tkachenko, І.О. Verbenko
PDF
309-313
Yu.I. Gryciuk
PDF
313-324
O.Yu. Antyptseva
PDF
324-331
V.A. Bahinskyi, Yu.P. Salnyk, I.I. Opanasiuk, Yu.M. Pashchuk
PDF
331-337
A.Ya. Vus, V.O. Mayevskyy
PDF
337-345
O.М. Kovаl
PDF
345-352
I.A. Movchan
PDF
352-357
M.Z. Peleshko
PDF
358-362
V.M. Popov
PDF
363-367
А.R. Stoianovskyi, Z.S. Tymnyak, O.O. Chornenkyi
PDF
367-372
N.V. Fihun, I.U. Babanova
PDF
372-378
V.I. Yashchuk, V.B. Artemenko, V.O. Yankevych
PDF
378-384
G.S. Gulyk, I.A. Dubovich
PDF
385-390
E.A. Kulchytska
PDF
390-395
A.O. Mavrina, Yu.V. Voytsekhovska, G.R. Kopets
PDF
395-400
M.S. Pasyeka
PDF
400-407
I.L. Tatomyr
PDF
407-411
G.M. Tchaikovsky, L.V. Salapak
PDF
411-416
I.I. Stetsiv
PDF
416-422