Vol 25, No 3 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

V.L. Korzhov
PDF
9-16
L.S. Osadchuk
PDF
16-21
Ya.V. Henyk
PDF
21-26
L.V. Popova
PDF
26-32
P.B. Khoyetskyy, A.A. Novak, O.M. Pokhalyuk
PDF
32-37
I.Ya. Tymochko, Yu.A. Melnyk
PDF
37-44
Yu.V. Evtushenko
PDF
44-50
O.O. Avramchuk, A.M. Bilous
PDF
50-55
V.S. Eysmont
PDF
55-59
O.L. Kratyuk, O.O. Klymchuk
PDF
60-64
A.A. Matviichuck
PDF
64-70
O.B. Myhailiv, I.S. Chuchmar
PDF
70-76
Yu.Yu. Tunytsya
PDF
77-85
O.Ya. Dumych, R.M. Danylyk
PDF
85-90
N.G. Luciv, Ya.P. Celen', G.T. Krynytskyy
PDF
90-95
N.M. Hnatyshyn, Z.O. Znak
PDF
96-100
H.O. Komarnytska
PDF
100-106
K.E. Ragimova, N.Z. Abdullayeva
PDF
106-112
B.A. Tamyr
PDF
112-116
E.A. Kulchytska, A.R. Stoianovskyi
PDF
116-120
V.O. Mayevskyy, V.V. Masliy, Ye.M. Myskiv, Ya.V. Matsyshyn
PDF
121-129
G.V. Pokhmurska, A.A. Voitovych
PDF
129-135
Yu.R. Melnyk, S.R. Melnyk, Z. Yu. Palyukh, O.S. Nadala
PDF
135-139
A.Yu. Uyheliy
PDF
140-146
S.N. Kulman
PDF
146-155
R.H. Budianu
PDF
156-165
Yu.G. Melnychenko
PDF
165-171
O.V. Sydorov, A.I. Kalinovska, I.Yu. Kravchenko
PDF
171-178
U.V. Fuch, Z.Yu. Savchyn, R.O. Subtelnyy, B.O. Dzinyak
PDF
178-183
S.I. Lebedevich
PDF
184-187
E.V. Aref'eva
PDF
187-192
V.V. Durytskyy, H.V. Durytska
PDF
193-199
Ye.Yo. Majovets, O.R. Yarema
PDF
199-206
O.V. Maksymets, N.I. Lavrovych
PDF
206-212
O.V. Dyachyshyn
PDF
213-219
F.F. Sokhanych
PDF
219-224
O.S. Irshak
PDF
224-230
V.T. But
PDF
230-237
F.A. Vazhynskyy
PDF
237-243
О.V. Demkovych
PDF
243-247
A.N. Dolzhanskiy, Yu.V. Pelyushkevych
PDF
248-253
B.A. Karpinsky, I.M. Vasylkiv, A.B. Shevtsiv, О.B. Karpinska
PDF
253-265
L.I. Lelyk
PDF
265-273
K.О. Mandzinovska
PDF
273-278
Yu.V. Mashyka
PDF
278-282
R.Yu. Mylyan
PDF
282-288
L.A. Polovinchak
PDF
288-293
I.S. Protsyk, Kh.S. Peredalo, О.Ya. Shalak
PDF
293--299
N.V. Radvanskaya
PDF
299-304
O.O. Stolyarenko, I.М. Luzhecka, M.M. Sorochynska
PDF
305-308
U.R. Strizhyk
PDF
309-319
T.V. Chernychko, T.N. Hlyvlyas
PDF
319-325
V.R. Shevchuk, V.Ye. Kondratyeva
PDF
325-331
A.A. Shlebat
PDF
332-337
O.I. Shchurevych
PDF
338-344
K.O. Ilyina, M.S. Mrochko
PDF
344-350
S.V. Ustenko, O.O. Bibko
PDF
351-359
R.O. Tkachenko, S.M. Demyanchuk
PDF
359-364
I.Yu. Khomytska, V.M. Teslyuk
PDF
364-369
N.S. Marushko, G.M. Volyanyk
PDF
370-377
T.Ye. Rak, Yu.O. Borzov
PDF
377-382
I.O. Movchan
PDF
382-391
M.S. Pasyeka
PDF
391-395
A.M. Shtangret
PDF
396-400
R.A. Hnatyuk, P.I. Ostroverkh
PDF
400-406
A.I. Andrukhiv
PDF
406-411
I.R. Shnicer
PDF
411-417