Vol 25, No 2 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

L.I. Kopiy, V.M. Gonchar, S.L. Kopiy, V.P. Oliferchuk, M.L. Kopiy
PDF
8-14
L.S. Osadchuk, Yu.A. Mel'nyk, L.M. Kondratyuk
PDF
14-19
H.H. Hrynyk
PDF
20-31
Yu.S. Shparyk, R.M. Viter
PDF
31-36
S.M. Bugayov, V.P. Pasternak
PDF
36-42
V.P. Vlasyuk
PDF
42-47
N.Ye. Horbenko, O.O. Yefremova, O.V. Shuma
PDF
47-52
V.V. Goroshko
PDF
52-56
V.A. Dyshko, S.M. Dyshko
PDF
56-63
H.B. Lukashchuk, T.A. Fedorchuk
PDF
63-69
О.I. Lyalin
PDF
69-74
V.M. Novosad
PDF
75-79
N.V. Rehush
PDF
79-85
D.S. Solovey
PDF
85-89
I.I. Kharyton, I.M. Sopushynskyy
PDF
90-95
M.S. Malovanyy, L.M. Djedyk, S.B. Marakhovska, V.Т. Shandrovyсh, A.O. Marakhovska, S.I. Huhlych
PDF
96-103
V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, Z.M. Shelest
PDF
103-109
M.M. Vatamaniuk
PDF
109-114
S.I. Matkovskaya
PDF
115-119
O.O. Klymchuk
PDF
119-124
V.V. Ruban, L.V. Sysa
PDF
124-129
M.M. Shatkivskyy, V.O. Mayevskyy
PDF
130-136
G.S. Gudz, M.M. Borys, І.Ya. Zakhara
PDF
137-141
R.M. Ivakh
PDF
141-145
M.A. Kyrychenko, N.V. Chepurna, C.V. Baranovska
PDF
145-150
A.M. Naida
PDF
150-157
V.M. Storozhuk
PDF
157-161
O.B. Duda
PDF
162-168
I.P. Andrushkiv
PDF
168-173
Z.V. Yurynets
PDF
173-179
P.G. Ilchuk
PDF
179-187
О.V. Henyk, S.O. Kozlovskyy, T.Ye. Maselko
PDF
187-193
N.M. Kosharska
PDF
193-197
A.V. Orlovska
PDF
197-202
Kh.B. Pavlyk, B.O. Vatamaniuk
PDF
202-209
M.M. Artus, Yu.M. Tomashevskii
PDF
209-215
T.G. Vasylziv, N.P. Kanjuka
PDF
215-221
B.A. Karpinsky, S.K. Shkulka
PDF
221-231
N.I. Vlasyuk
PDF
231-236
O.N. Hynda
PDF
236-242
A.N. Dolzhanskiy, L.R. Vilhutska
PDF
242-248
L.I. Lelyk
PDF
248-254
O.I. Matskiv
PDF
254-263
V.M. Natynyak, G.A. Lech
PDF
263-270
L.S. Novichenko
PDF
270-275
R.P. Pidlypna
PDF
275-280
M.K. Rusynko
PDF
280-287
V.M. Fomishyna, N.E. Fedorova
PDF
288-293
O.I. Shchurevych
PDF
293-298
O.P. Buryak
PDF
298-305
I.Z. Lyutak
PDF
306-311
N.V. Piontko, M.P. Karpinski
PDF
311-317
A.Ye. Batyuk, M.B. Viter, G.B. Loik
PDF
317-324
M.Yu. Grytsiuk
PDF
324-333
S.M. Kulman
PDF
334-340
V.I. Otenko, O.I. Harasymchuk, I.M. Zhuravel, Yu.M. Kostiv, A.Yu. Pastukh
PDF
340-344
V.A. Tazetdinov
PDF
344-350
I.Yu. Khomytska, V.M. Teslyuk
PDF
350-356
H.S. Pogromska
PDF
356-365
G.S. Gulyk, I.A. Dubovich
PDF
366-371
O.M. Berezsky, V.M. Teslyuk, O.Yu. Boreyko, A.Yu. Mykhailiuk
PDF
372-378
V.S. Blikhar, V.V. Bashuk
PDF
378-385
Z.V. Konopelskyi
PDF
385-392
I.M. Dorosh
PDF
392-398
R.V. Odrekhivskyi, S.S. Merhel
PDF
398-406