Vol 27, No 5 (2017)

Scientific Bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402705

Table of Contents

P. I. Lakyda, V. B. Bychenko
PDF
11-14
U.B. Bashutska
PDF
15-20
V. V. Mamchur
PDF
21-24
S. Yu. Kokots, V. S. Kudra, V. L. Korzhov
PDF
25-29
U. M. Kotlyarevska, O. O. Avramchuk, V. M. Bilous
PDF
30-33
O. M. Lesnik, O. A. Girs
PDF
34-37
V. V. Myronyuk, A. M. Bilous
PDF
38-42
Yu. O. Rumiankov
PDF
43-47
V. O. Skakun
PDF
48-50
P. P. Yavorovskiy, Yu. Yu. Segeda
PDF
51-54
V. P. Novytskyi, V. P. Landin
PDF
55-58
Yu. I. Pankivskyi, O. Ye. Oshurkevych-Pankivska, M. B. Ostashuk
PDF
59-62
I. B. Zasidko, M. S. Polutrenko, O. M. Mandryk
PDF
63-66
Yu. I. Yuras
PDF
67-71
S. L. Grabovska
PDF
72-76
N. M. Fialko, L. S. Butovsky, N. O. Meranova, K. V. Rokytko, N. N. Olkhovskaya, E. A. Granovskaya, L. A. Shvetsova
PDF
77-81
E. M. Hulida
PDF
82--88
A. S. Chuykov, S. A. Prokhorchik
PDF
89-92
E. M. Yelpitiforov, B. A. Ivanytska, O. V. Malashuk
PDF
93-97
O. G. Karandashov, V. L. Avramenko, L. F. Podgornaya
PDF
98-102
S. Yu. Korotunov, O. V. Korotunova, O. E. Narivskyi
PDF
103-108
O. M. Palagin
PDF
109-113
L. Ya. Poberezhny, A. I. Stanetsky, A. V. Hrytsanchuk
PDF
114-118
L. Ya. Poberezhny, V. S. Tsykh
PDF
119-124
O. M. Berezky, O. Yo. Pitsun, S. O. Verbovyi, T. V. Datsko
PDF
125-129
N. M. Fialko, V. H. Prokopov, Yu. V. Sherenkovskyi, N. O. Meranova, S. A. Aleshko, M. V. Hanzha, V. L. Yurchuk, L. A. Shvetsova
PDF
130-133
M. I. Dmytrus, V. P. Karashetskyy
PDF
134-138
E. E. Dudar, O. E. Shatalov, Yu. V. Vasiliev
PDF
139-147
O. P. Liura, N. Ya. Vozna
PDF
148-154
L. I. Mochurad, P. Ya. Pukach
PDF
155-159
P. I. Rozhak, N. O. Semenyshyn
PDF
160-163
M. Yu. Grytsyuk, Yu. I. Gryciuk
PDF
164-174
O. L. Malynovs'ka, S. R. Mason
PDF
175-178
S. V. Melnikov, O. P. Timoshenko, L. V. Demyanenko, I. M. Shevchenko
PDF
179-182
I. Z. Denys
PDF
183-186