Vol 27, No 4 (2017)

Scientific Bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402704

Table of Contents

V.Yu. Yukhnovskyi, P.V. Pirogova
PDF
11-14
V.P. Shlapak, Yu.I. Yegorov
PDF
15-20
Yu.S. Shparyk, I.M. Yanovska
PDF
21-24
O.A. Balabak
PDF
25-27
L.H. Varlashchenko, V.V. Polishchuk, Yu.A. Velychko
PDF
28-31
N.V. Gatalska
PDF
32-35
A.V. Gordiychuk, V.M. Chernyak, N.I. Tsytsyura
PDF
36-38
U.M. Kotlyarevska, A.M. Bilous
PDF
39-43
S.M. Levandovska, V.M. Chernyak, O.G. Oleshko
PDF
44-47
O.M. Lesnik
PDF
48-51
M.М. Lisoviy
PDF
52-55
V.V. Mamchur
PDF
56-59
A.B. Marchenko
PDF
60-65
V.V. Minder, I.O. Sydorenko
PDF
66-70
V.P. Novytskyi
PDF
71-74
Yu.Yu. Seheda
PDF
75-78
N.V. Stratiy
PDF
79-82
Ye.P. Suslova
PDF
83-86
O.P. Kovalchuk, V.V. Snitynskyy, R.S. Shkumbatyuk
PDF
87-90
T.I. Kovtun
PDF
91-94
M.L. Kopiy, L.I. Kopiy
PDF
95-99
О.Т. Mazurak, А.V. Mazurak, N.V. Kachmar, G.А. Lуsak
PDF
100-102
L.V. Savchuk, O.H. Kurylec, V.O. Vasiichuk
PDF
103-107
L.Ya. Poberezhny, A.V. Hrytsanchuk
PDF
108-112
V.D. Zalypka, V.B. Riy, A.Yu. Tymko
PDF
113-118
S.S. Lys, Yo.S. Mysak, T.Yu. Kravets
PDF
119-121
A.S. Masyuk, V.Ye. Levytskyi
PDF
122-127
A.O. Nagurskyy, O.B. Grynyshyn, Yu.Ya. Khlibyshyn, V.V. Kochybey
PDF
128-132
A.V. Pogrebnyak
PDF
133-136
M.V. Savchuk, M.F. Starodub
PDF
137-139
V.L. Chelyadyn, M.M. Bohuslavets, L.I. Chelyadyn, O.A. Petryshak
PDF
140-143
O.M. Udovytskyі, I.F. Soltys
PDF
144-147
Yu.I. Grytsiuk, I.F. Leshkevych
PDF
148-158
N.Ja. Vozna, A.I. Sydor
PDF
159-165
N.O. Semenyshyn
PDF
166-169
R.P. Shevchuk, A.M. Melnyk
PDF
170-176
M.V. Davydov, O.V. Lozynska, V.V. Pasichnyk
PDF
177-180
T.S. Kozak
PDF
181-185
O.L. Malynovs'ka, S.R. Mason, O.A. Chaplyk
PDF
186-188
O.A. Chaplyk, S.R. Mason, L.M. Koval
PDF
189-191