Vol 26, No 8 (2016)

Scientific bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402608

Table of Contents

V.P. Kucheryavyj, T.M. Levus
PDF
8-15
V.O. Agiy, S.L. Kopiy, I.V. Fizyk, Yu.Yo. Kaganiak, L.I. Kopiy
PDF
16-24
V.O. Bozhok
PDF
24-30
G.A. Boyko, O.V. Bashta, N.V. Puzrina
PDF
30-34
A.G. Bulat, M.M. Didenko, L.V. Dyadechko
PDF
34-39
O.G. Vasylevskiy, I.S. Neyko, L.V. Smashnyuk, Yu.F. Yelisavenko
PDF
39-46
M.A. Golaka
PDF
46-54
M.P. Horoshko, B.Z. Nagorniak
PDF
54-61
L.A. Potish, A.L. Potish
PDF
61-66
V.V. Goroshko
PDF
67-72
O.D. Zvarych, V.K. Zaika, G.V. Stryamec, Yu.V. Zvarych, I.O. Tymochko
PDF
72-81
I.M. Koval
PDF
81-87
V.A. Kovaleva, N.I. Hrunyk, Yu.M. Yusypovych, R.T. Gout
PDF
87-95
I.V. Kozachenko, V.V. Polishchuk, A.F. Balabak
PDF
96-102
P.V. Kravets, O.P. Pavlishchuk
PDF
103-110
A.P. Krivoruchko
PDF
110-116
M.V. Kurylyak, M.I. Soroka
PDF
116-122
M.М. Lisoviy
PDF
123-128
V.P. Kucheryavyj, V.V. Popovych, M.M. Les
PDF
129-133
S.R. Merenzak, I.I. Delehan
PDF
133-139
I.S. Neyko, Z.M. Yurkiv, L.V. Smashnyuk, M.S. Bogoslovska, Yu.A. Yelisavenko
PDF
140-146
V.P. Novytskyi
PDF
146-150
O.O. Pogribnyj, V.P. Losyuk, V.Ya. Zayachuk
PDF
151-158
Yu.V. Siruk, E.P. Pechenyuk, T.N. Chernyuk
PDF
159-165
M.M. Svitelskyi, O.V. Ishchuk, M.I. Feduchka, V.M. Oleksiyenko, N.B. Prut, V.V. Nyshchuk
PDF
165-171
A.P. Trunov, M.S. Kolenkina, S.I. Skakovsky
PDF
171-175
P.B. Khoyetskyy, O.M. Pokhalyuk, V.L. Yarysh
PDF
175-179
Ya.V. Henyk
PDF
180-185
V.P. Bessonova, I.A Zaytseva
PDF
185-193
M.L. Kopiy, V.K. Zaika, L.I. Kopiy
PDF
193-199
V.Yu. Kaspyytseva, Ye.G. Kushnir, S.Z. Polischuk
PDF
199-205
O.Ye. Oshurkevych-Pankivska, Yu.I. Pankivskyi
PDF
205-210
S.I. Matkovskaya, O.N. Klymchyk
PDF
210-215
N.Ye. Pankiv, N.Z. Teterko
PDF
215-223
H.P. Petryshhyn, H.B. Lukasschuk, S.P. Tupis, O.Yu. Kryvoruchko
PDF
224-231
M.M. Radomska, A.O. Kolotylo
PDF
232-238
V.V. Popovych, Yа.I. Pidhorodetsky, V.F. Pinder
PDF
238-243
A.V. Yavorsky, L.Ya. Poberezhny, V.S. Tsikh, I.R. Vaschishak
PDF
243-248
R.M. Cherepanyn
PDF
249-256
V.M. Atamanyuk, M.I. Mosiuk, O.S. Ivashchuk, O.V. Zakharkiv
PDF
257-264
V.M. Atamanyuk, A.I. Terlych, O.M. Khalaniya
PDF
264-270
A.H. Bezkorovainyi, V.O. Mayevskyy, Ye.M. Myskiv
PDF
270-277
R.I. Havriliv, V.V. Kochubei, S.R. Filias, O.V. Sabynin
PDF
277-283
L.F. Dzyuba, O.I. Khytriak
PDF
284-291
A.Z. Kontsur, A.R. Karpyak, L.V. Sysa
PDF
292-298
O.O. Sizikov, Yа.V. Ballo, V.S. Benedyuk
PDF
298-303
V.Yu. Chop, D.I. Dyakur, I.V. Pasnak, O.V. Prydatko
PDF
303-308
Yu.R. Dadak, L.O. Tysovskyi, A.V. Lyashenyk
PDF
308-315
Yа.P. Dragan, I.M. Droniuk
PDF
316-327
Yu.I. Gryciuk
PDF
327-337
S.M. Chumachenko, S.V. Zhartovskyi, O.M. Titenko
PDF
337-347
Hayder Raad Nadim Al-Hazaali, V.P. Kovbasa
PDF
347-355
B.Ya. Bakay, V.V. Kyi
PDF
356-362
A.A. Dzyuba
PDF
363-368
N.M. Pasyeka, M.S. Pasyeka, O.V. Erstenyuk
PDF
369-374
O.Yu. Fedevych
PDF
375-381
N.G. Yatskiv, S.V. Yatskiv
PDF
381-387
D.V. Rudenko, А.О. Koshelev
PDF
388-393
A.Z. Shchepanskyi, T.O. Korotyeyeva
PDF
393-398