Vol 26, No 7 (2016)

Scientific bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402607

Table of Contents

S.І. Myklush, V.V. Slyzhuk, Yu.S. Myklush
PDF
9-15
V.P. Kucheryavy
PDF
15-24
P.I. Lakyda, I.S. Prilipko, N.G. Soroka
PDF
24-30
N.О. Oleksijchenko, A.F. Likhanov, S.M. Kostenko
PDF
30-38
Yu.V. Evtushenko
PDF
38-45
A.I. Ivchenko, I.M. Patsura, N.Z. Kendzyora, N.L. Blyusyuk
PDF
45-49
O.T. Danchuk, Т.І. Danchuk-Dvoretska
PDF
49-56
O.A. Balabak
PDF
57-63
I.I. Delegan, R.V. Tsvyakh
PDF
63-70
A.A. Dzyba, K.G. Pokotylovа
PDF
71-77
O.D. Zvarych, V.K. Zaika, G.V. Stryamec, Yu.V. Zvarych, S.B. Parobiy
PDF
77-85
S.S. Kovalevskyi
PDF
85-90
А.Р. Krivoruchko
PDF
90-94
V.S. Kucheryavy
PDF
94-99
М.O. Lakyda, I.P. Lakyda, R.D. Vasylyshyn
PDF
99-105
O.M. Lesnik
PDF
106-111
N.G. Lukyanchuk, M.S. Fedak
PDF
111-115
V.V. Mamchur
PDF
115-120
S.A. Maslovata, V.P. Shlapak
PDF
120-126
M.M. Mykhaylenko, S.L. Kopiy, I.V. Fizyk, M.L. Kopiy, V.M. Hontchar, L.I. Kopiy
PDF
126-133
O.О. Oliynyk, A.А. Kluvadenko, M.D. Melnychuk
PDF
134-139
N.O. Oleksiychenko, M.V. Krachkovska
PDF
139-144
I.О. Rybalka, Yu.I. Vergeles
PDF
145-151
N.A. Syplyva
PDF
152-157
N.V. Stratij
PDF
157-162
I.Ya. Tymochko, O.M. Hrynyk, Yu.A. Melnyk, T.B. Skrobach
PDF
162-171
О.Yu. Сhornobrov
PDF
171-179
M.V. Shvets
PDF
179-185
О.S. Demyanyuk, O.A. Bunas, O.V. Sherstoboeva
PDF
186-194
M.Yo. Zeitler, T.B. Skrobach
PDF
194-202
N.K. Hoyvanovych, S.S. Monastyrska, H.L. Antonyak
PDF
202-207
N.N. Grynchyshyn
PDF
207-212
K.V. Kukurudziak, O.P. Bryhas, O.V. Tertyshna, T.О. Revka
PDF
213-219
N.Yа. Lopotych, V.V. Likhochvor
PDF
220-224
S.S. Monastyrska, Ya.Ya. Pavlyshak, N.K. Hoyvanovych
PDF
224-229
L.Ya. Poberezhna
PDF
229-234
L.Ya. Poberezhna
PDF
234-238
I.V. Stalіnska
PDF
238-245
A.B. Khovalko, V.R. Monastyrskyy
PDF
245-251
N.I. Shevchuk
PDF
252-256
N.V. Shumska, M.J. Rudeichuk-Kobzeva, R.M. Cherepanyn, S.E. Shevchuk, O.S. Nespliak
PDF
257-262
E.V. Pokhodylo, V.Z. Yuzva, O.V. Vikovych
PDF
263-267
L.Yа. Poberezhny, V.V. Hrytsanchuk, A.V. Hrytsanchuk
PDF
267-272
B.V. Morklianyk, B.Ye. Brezden, P.O. Protsenko
PDF
272-277
Yu.R. Dadak, A.V. Lyashenyk
PDF
277-284
О.М. Коvаl
PDF
284-291
V.S. Kravchyshyn, M.O. Medykovskyy, R.V. Melnyk, O.B. Shunevych
PDF
291-298
V.A. Nastasenko
PDF
298-307
Ya.I. Sokolovskyy, V.I. Yarkun, M.V. Levkovych
PDF
308-318
M.M. Stadnyk, I.Ya. Horbachevskyy
PDF
318-323
B.I. Sokil, A.A. Zvonko, R.A. Nanivskyi, A.A. Dzyuba
PDF
323-329
L.F. Dzyuba, O.I. Khytriak, Kh.I. Lishchynska, V.V. Baryliak
PDF
329-336
R.M. Ivakh, Yu.V. Khoma
PDF
336-342
V.V. Berehovskyy, V.M. Teslyuk, V.M. Denysyuk, T.V. Teslyuk
PDF
342-349
S.M. Komarov, V.R. Pasika, I.O. Romanchuk, N.O. Hembara
PDF
349-357
I.S. Vasylkivskyi, V.О. Fedynets, Ya.P. Yusyk
PDF
357-363
V.S. Dzus, A.R. Milyanych, I.M. Gonchar, O.V. Dzus
PDF
363-371
M.M. Kasianchuk
PDF
372-377
Yu.I. Gryciuk, O.O. Sivec
PDF
378-388
Ye.V. Levus, O.M. Vitol, O.B. Boda
PDF
388-395
V.V. Negrich, Yа.M. Demyanchuk, B.G. Protsiuk
PDF
395-404
N.O. Semenyshyn
PDF
405-411
O.O. Tsohla, A.O. Tsohla
PDF
412-416
I.A. Okhremchuk
PDF
416-422