Vol 26, No 5 (2016)

Scientific Bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402605

Table of Contents

V.S. Oliinyk, A. Yu. Rak
PDF
8-15
V.O. Agiy, S.L. Kopiy, I.V. Fizyk, L.I. Kopiy
PDF
15-22
O.P. Bala, E.Yu. Han
PDF
22-27
M.M. Bondar
PDF
27-35
V.S. Ejsmont
PDF
36-40
V.Ya. Zayachuk, P.G. Khomiuk, А.P. Khomiuk, O.O. Pogribnyj, A.O. Yurkevych
PDF
41-48
N.V. Derevyanko, V.N. Derevyanko, N.Ye. Horbenko
PDF
48-59
T.N. Kotkova, N.I. Fedjuchka, N.M. Svitelskyi, V.I. Kotkov
PDF
59-67
O.V. Krasnoshtan
PDF
67-73
A.F. Likhanov, M.S. Rozhko, A.A. Kliuvadenko, S.M. Kostenko
PDF
73-79
V.P. Lundin, V.V. Moroz, V.A. Zaharchuk, A.N. Rudenko
PDF
80-86
V.P. Lukashuk
PDF
86-92
V.V. Minder
PDF
92-97
L.V. Maskievytch
PDF
98-101
M.V. Manko, N.O. Oleksiychenko, O.I. Kitaev
PDF
102-109
S.A. Maslovata
PDF
109-115
O.M. Melnyk
PDF
115-121
R.K. Matyashuk, S.Yu. Bilous, A.M. Bilous, M.I. Yurchuk, Yu.S. Prokopuk
PDF
121-127
K.V. Myronchuk
PDF
127-133
V.V. Nemertsalov, S.G. Kovalenko, T.V. Vasylyeva
PDF
133-139
I.S. Prilipko
PDF
140-146
I.O. Rybalka
PDF
146-152
L.I. Tkach, О.В. Воndar
PDF
153-160
О.M. Tkachuk
PDF
161-166
A.P. Trunov, M.S. Kolenkina, S.I. Skakovsky
PDF
166-170
V.M. Turko, A.V. Vyshnevskyi, Yu.V. Siruk, Ye.P. Pecheniuk
PDF
170-177
V.P. Chygrynets, M.G. Rumyantsev, V.A. Solodovnik, M.I. Buksha
PDF
177-182
Yu.I. Shalovylo, V.A. Kovaleva, R.T. Gout
PDF
182-187
V.M. Volodimirenko, U.M. Kotlyarevska, V.A. Surai, V.M. Klochko
PDF
188-194
M.L. Kopiy, L.I. Kopiy
PDF
194-204
E.V. Lapteva
PDF
204-209
N.G. Lukyanchuk, V.A. Sytsh
PDF
209-214
V.P. Novytskyi
PDF
214-220
V.I. Tovaryansky, A.D. Kuzyk
PDF
220-227
U.V. Khromyak, A.B. Tarnavskyj
PDF
227-232
S.B. Bielikov, O.E. Narivskyy, N.V. Markova
PDF
233-240
O.S. Baranova, V.M. Golovach
PDF
241-245
L.N. Boyko, A.V. Antsiferova
PDF
245-249
A.O. Kapustyanskyy
PDF
250-255
V.I. Korsak
PDF
255-264
O.V. Ponomaryova, I.T. Rebeznyuk
PDF
264-267
A.A. Sapronov, A.V. Buketov, A.V. Leshchenko, V.D. Nigalatiy
PDF
268-277
M.B. Sokil, I.I. Verkhola, B.I. Sokil, O.I. Khytryak
PDF
277-282
O.I. Khytriak
PDF
282-287
M.B. Viter, Kh.O. Zasadna
PDF
288-294
Ye.M. Hulida, V.О. Mirzoyev, M.T.-T. Marchishin
PDF
294-299
M.І. Dmytrus, V.Р. Karashetskyy
PDF
300-307
I.M. Zhuravel, V.M. Maksymovytch
PDF
307-312
О.М. Коvаl
PDF
312-318
O.P. Maksymiv, T.E. Rak, D.D. Peleshko
PDF
318-325
K.V. Matviichuk, V.M. Teslyuk, A.Ya. Zelinskyy
PDF
325-333
Myroslav Malovanyy, Anna Zyczynska, Grzegorz Dys
PDF
333-340
О.M. Oleskiv, І.P. Mykytyn
PDF
340-344
I.S. Oliynyk
PDF
345-363
Y.I. Sokolovskyy, A.V. Nechepurenko, O.P. Gerasymchuk
PDF
364-373
Ye.N. Fedorchuk, Yu.Ye. Fedorchuk
PDF
373-378
S.M. Chumachenko, S.V. Zhartovskyi, O.M. Titenko, V.V. Trotsko
PDF
378-385
O.A. Chaplyk, S.R. Mason, L.M. Koval
PDF
386-389
M.V. Shkoliar
PDF
389-395