Vol 26, No 4 (2016)

Scientific Bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402604

Table of Contents

Ya.V. Henyk
PDF
9-14
Y.S. Shparyk, R.M. Viter, V.P. Losyuk
PDF
15-21
N.А. Alekseychenko, M.А. Podolhova
PDF
22-27
О.P. Trunov, A.G. Bulat, S.I. Skakovsky
PDF
28-32
A.I. Zadorozhnyy, H.H. Hrynyk
PDF
32-39
I.F. Shyshkanynets, V.G. Mazepa
PDF
39-45
S.V. Rogovskiy
PDF
45-52
V.Y. Yarotkiy, T.S. Pyvovar, V.P. Pasternak, A.V. Garmash
PDF
53-59
O.A. Balabak
PDF
59-64
M.N. Evtushevsky, S.M. Piev
PDF
64-71
N.V. Kalynovskiy
PDF
72-76
N.I. Karpyn
PDF
76-82
I.P. Terelya, I.V. Tkachyk
PDF
82-86
I.B. Kovalyshyn, A.P. Pinchuk, N.G. Vakhnovska
PDF
87-91
M.M. Korol, O.Ye. Tokar, V.M. Dyсhkevyсh, A.М. Cunjak
PDF
91-98
М.М. Lisoviy, М.М. Guz, O.R. Hnatiuk
PDF
99-110
M.V. Matusyak
PDF
110-116
K.V. Myronchuk
PDF
117-124
O.B. Mychayliv, G.V. Stryamets, I.G. Khomin
PDF
124-130
V.V. Nazarenko
PDF
130-136
O.L. Porokhniava
PDF
136-142
I.M. Ustsky, O.A. Mihaylichenko, M.G. Rumyantsev
PDF
142-147
I.V. Fizyk, S.L. Kopiy, V.O. Ahiyy, O.I. Kopiy, Yu.Yo. Kaganiak, L.I. Kopiy
PDF
147-156
M. V. Shvets
PDF
156-163
Yu.M. Yusypovych
PDF
163-169
L.I. Shevchuk, О.І. Strogan, I.Z. Koval, T.S. Falyk
PDF
170-177
Yа.М. Semchuk, I.І. Merdukh
PDF
178-185
G. Jurgiel-Małecka, U. Bashutska, М. Gibczyńska, М. Nawrocka-Pęzik
PDF
185-191
N.G. Syutkina, M.M. Lesovoy, K.I. Bereginskiy
PDF
192-196
R.V. Zinko, O.S. Bilyk
PDF
197-204
D.O. Zorin
PDF
204-212
M.L. Kopiy, S.B. Marutjak, L.I. Kopiy
PDF
212-219
М.М. Radomska, Yu.G. Kartash
PDF
219-224
V.M. Zhelyh, Y.V. Furdas, O.V. Omelchuk, V.M. Shtets, M.P. Hensetskyy
PDF
225-230
I.M. Ozarkiv, G.V. Somar, I.A. Sokolovskiy, M.S. Kobrynovich, T.A. Somar, O.M. Levchunets
PDF
230-233
M.S. Polutrenko
PDF
234-240
V.M. Palash, A.R. Dzyubyk, R.V. Palash, I.B. Nazar
PDF
240-246
V.I. Yalechko, V.V. Kochubey, Y.M. Hnatyshyn, Yu.P. Pavlovskyi
PDF
247-251
O.S. Baranova, M.P. Vasylenko, I.Yu. Skrypnyk, V.M. Golovach
PDF
251-255
M.V. Bojko, O.T. Velyka, S.Ye. Liaskovska, N.-T.I. Velykyj
PDF
255-260
I.I. Verkhola, A.O. Dzyuba
PDF
261-267
V.K. Dyakonov, Z.S. Sirko, A.I. Narodittsky
PDF
268-271
I.P. Kravets, A.P. Kushnir, O.V. Shapovalov
PDF
271-277
M.P. Mazur, R.S. Grabovsky, L.Ya. Poberezhny, M.O. Karpash, A.V. Grytsanchuk
PDF
277-283
N.V. Marchenko, S.M. Mazurchuk, P.A. Nikitiuk
PDF
283-290
N.B. Semenyuk, I.Z. Dziaman, V.Yo. Skorokhoda
PDF
290-295
Yu.V. Sukhatskiy
PDF
295-303
V.V. Foros
PDF
303-308
A.V. Yavorsky, L.Ya. Poberezhny, Ya.M. Demianchuk
PDF
308-314
R.G. Pylypiuk, R.R. Pylypiuk, T.Yu. Grytsyuk, B.O. Lysko
PDF
315-319
Z.A. Stotsko, D.P. Rebot, V.G. Topilnytskiy
PDF
320-323
Yu.I. Gryciuk, Ya.P. Dragan
PDF
324-333
M.S. Paseka, O.B. Turchyn
PDF
334-341
Yu.Ya. Bolubash
PDF
341-354
I.V. Nychai
PDF
355-359
I.R. Opirskyy, T.I. Holovaty
PDF
359-368
O.O. Kachurin, A.Yu. Kit
PDF
368-372
O.Ye. Kunta
PDF
372-381
I.B. Shvorob
PDF
382-390
V.Ye. Mukhin, Ya.I. Kornaga, Ye.O. Boyko
PDF
391-397
O.O. Morushko, S.K. Andreychuk
PDF
398-404
I.M. Mosiy
PDF
404-408
N.M. Pasyeka, M.S. Pasyeka, O.V. Erstenyuk
PDF
409-413