Vol 26, No 3 (2016)

Scientific Bulletin of UNFU

DOI: https://doi.org/10.15421/402603

Table of Contents

O.Yu. Andreeva, A.I. Huzii, R.A. Karchevskyi
PDF
9-14
Yu.M. Bila, L.I. Tkach
PDF
15-21
V.G. Mazepa, I.P. Terelia, I.F. Kolyadzhyn
PDF
21-26
G.T. Grevtsova, Z.G. Bonuk, I.S. Mihaylova
PDF
26-35
Ya.V. Belaeva
PDF
35-42
D.I. Bidolakh, V.S. Kuzjovych
PDF
42-48
V.A. Vitenko, V.P. Shlahak
PDF
48-54
N.O. Havrylenko
PDF
54-60
I.M. Holubkova
PDF
60-65
I.V. Goncharovska
PDF
65-72
O.O. Demchenko
PDF
73-77
M.M. Zapotochnyi
PDF
78-81
L.V. Kalashnikova
PDF
81-87
A.V. Klymenko
PDF
87-93
V.O. Kornienko, M.V. Netsvetov
PDF
93-99
M.P. Kurnytska, H.B. Lukashchuk
PDF
99-105
V.V. Kucherevsky, T.V. Sirenko, M.O. Baranets, G.N. Scholl
PDF
105-112
A.I. Kushnir, O.A. Sukhanova, Yu.Yu. Snihyr
PDF
112-118
S.G. Litvinenko
PDF
118-122
I.P. Lyubynets, I.G. Khomyn, N.M. Ferents, G.A. Lysak
PDF
123-130
M.V. Manko, N.O. Oleksiychenko, O.V. Sovakov
PDF
131-136
O.Yu. Marno-Kutsa
PDF
137-140
S.A. Maslovata
PDF
141-145
V.V. Nazarenko
PDF
145-150
O.V. Reshetіuk
PDF
151-158
Yu.S. Prokopuk, M.V. Netsvetov
PDF
158-164
O.M. Soshenskiy
PDF
164-171
Ye.P. Suslova
PDF
172-177
P.G. Khomiuk, A.N. Redkovich, S.O. Maksymov
PDF
177-187
V.M. Khryk, S.M. Levandovska
PDF
187-192
N.I. Tsytsyura, V.M. Chernyak
PDF
193-197
N.M. Chornomaz
PDF
198-203
M.О. Shepelyuk
PDF
204-208
M.I. Shumyk
PDF
208-216
T.I. Shuplat
PDF
216-222
P.P. Yavorovskiy, Yu.Yu. Segeda
PDF
222-226
A.G. Bulat
PDF
226-231
V.P. Vlasyuk
PDF
231-236
L.M. Strеlchuk
PDF
236-244
M. Bury, S. Stankowski, G. Hury, A. Dawidowski, N. Opatowicz, U. Bashutska
PDF
245-250
V.P. Krasnov, T.V. Kurbet, I.V. Davydova, S.V. Sukhovetska
PDF
251-257
V.V. Snitynskyy, O.P. Kovalchuk, R.S. Shkumbatyuk
PDF
257-264
B.B. Artamonov
PDF
264-268
S.V. Vakal, M.S. Malovanyy
PDF
269-273
T.І. Kovtun
PDF
273-278
M.L. Kopiy, V.P. Oliferchuk, L.I. Kopiy
PDF
278-287
S.M. Orel, J.V. Ivaschenko, M.S. Malyovaniy
PDF
287-293
O.R. Maniuk, M.І. Maniuk
PDF
293-299
Z.P. Chornyi, I.B. Pirko, V.M. Salapak, M.V. Dyachuk, A.D. Kulchitskiy, O.R. Onufriv
PDF
300-306
L.Ya. Poberezhny, A.V. Yavorskyy
PDF
306-311
M.M. Hyvliud, V.-P.O. Parkhomenko, I.V. Marhal
PDF
311-316
М.V. Hlobchak, S.V. Nikipchuk, Ya.Ya. Kajda
PDF
317-323
V.B. Loik, S.Ya. Vovk, R.V. Grigorishen
PDF
323-328
I.Z. Pylypiv, V.М. Maksymiv
PDF
328-333
V.V. Sabadash, А.M. Givlyud, Ya.M. Gumnitsky
PDF
333-338
R.M. Ivakh, V.V. Khoma, Yu.V. Khoma, I.D. Pytel
PDF
338-344
V.B. Dudykevych, I.R. Opirskyy, V.A. Susukaylo
PDF
345-349
Yu.I. Gryciuk, Ya.P. Drahan
PDF
350-360
B.B. Krulikovskyy, A.I. Sydor, O.M. Zastavnyy, Ya.M. Nykolaychuk
PDF
361-367
O.Ye. Tokar, A.M. Kozel, M.M. Korol, A.М. Cunjak
PDF
368-373
O.Yu. Fedevych
PDF
374-380
Т.N. Bilushchak
PDF
381-387
M.V. Odrehivskiy
PDF
387-394