Vol 25, No 9 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU

Table of Contents

L.S. Osadchuk
PDF
9-14
N.O. Oleksiychenko, S.I. Matkovska
PDF
14-18
O.P. Bala, E.Yu. Khan
PDF
19-23
O.A. Balabak
PDF
24-28
G.O. Boyko, O.V. Bashta
PDF
28-34
V.A. Vitenko
PDF
34-40
V.V. Gumeniuk, D.M. Golyaka, S.V. Zibtsev
PDF
41-49
I.A. Zaytseva, V.P. Bessonova, V.V. Tkach
PDF
50-57
M.М. Lisoviy
PDF
57-62
M.O. Lakyda
PDF
63-70
N.O. Oleksiychenko, M.V. Krachkovska
PDF
70-77
S.A. Maslovata
PDF
78-82
O.M. Soshenskiy
PDF
82-89
M.V. Shvets
PDF
89-96
I.Ya. Tymochko
PDF
96-111
Ya.V. Henyk, O.V. Henyk, O.I. Kaspruk, N.G. Lutsiv
PDF
112-117
M. Bury, G. Hury, A. Dawidowski, N. Opatowicz, M. Sobolewska, M. Swiderska-Ostapiak, U. Bashutska
PDF
117-124
R.V. Bezdil
PDF
124-131
J.Yu. Gaiova
PDF
131-138
V.M. Henyk, Yu.F. Kirilchuk
PDF
139-144
O.V. Glushkov, O.Yu. Khetsleius, Yu.Ya. Bunyakova, N. Bykowszczenko, Zh.I. Patlashenko
PDF
145-151
K.V. Maievskyi
PDF
151-157
L.Ya. Poberezhna
PDF
158-161
L.А. Raychuk
PDF
161-166
О.P. Savitska, О.І. Novostavska, N.V. Savitska
PDF
166-172
A.G. Savytska
PDF
172-177
V.V. Savchak
PDF
177-184
S.M. Stelmach
PDF
184-189
A.B. Tarnavskyj, U.V. Khromyak
PDF
190-196
B.Ya. Kshyvetskyy
PDF
197-202
P.V. Biley, R.O. Rokun
PDF
203-206
O.I. Bashynskyy, S.Ya. Vovk, M.Z. Peleshko
PDF
206-211
V.І. Kryshtapovich, O.V. Mokrytska
PDF
211-220
O.V. Lazarenko, T.Ya. Bodnaruk, V.B. Loik, S.V. Harnyk
PDF
220-224
R.А. Navrodska
PDF
225-229
D.A. Nagovskyy, G.G. Doschenko
PDF
229-233
I.М. Rud'ko
PDF
233-239
A.V. Pridatko, I.V. Pasnak, M.V. Grechka
PDF
239-246
A.V. Tуtarenko
PDF
246-250
L.Ya. Chygur
PDF
250-255
Yu.V. Sherenkovsky
PDF
255-261
V.M. Teslyuk, Yu.A. Rybak
PDF
262-268
O.I. Artemenko, N.E. Kunanets, V.V. Pasichnyk, V.V. Savchuk
PDF
268-277
V.L. Kimak
PDF
278-284
V.M. Kotsovsky
PDF
284-289
O.M. Koval, Ye.M. Hulida
PDF
290-303
S.M. Kulman
PDF
303-307
R.А. Navrodska
PDF
307-312
T.V. Olyanyshyn, L.A. Yaremchuk
PDF
312-322
I.R. Opirskyy
PDF
322-327
V.Ya. Pich
PDF
328-333
V.R. Parashchak, T.A. Korotyeyeva
PDF
333-339
B.I. Stadnyk, V.P. Motalo, A.V. Motalo
PDF
339-350
I.А. Sokolovskyy, I.M. Ozarkiv, M.S. Kobrynovych
PDF
351-355
O.L. Storozhuk, Ya.I. Sokolovskyy
PDF
355-359
Yu.V. Sherenkovsky
PDF
360-364
B.V. Durnyak, N.M. Pasyeka, M.S. Pasyeka, O.V. Erstenyuk
PDF
365-373
Yu.I. Gryciuk, Z.P. Stashevsky
PDF
373-390