Vol 25, No 7 (2015)

Scientific Bulletin of UNFU. Economic Series

Table of Contents

G.S. Gulyk
PDF
7-13
B.A. Karpinsky, I.M. Vasylkiv, О.B. Karpinska, A.B. Shevtsiv
PDF
13-27
S.І. Lebedevych
PDF
27-30
K.R. Vasylyshyn
PDF
31-37
N.B. Gnativ, U.I. Skabodina
PDF
38-41
A.M. Adamovsky
PDF
42-47
O.V. Dyachyshyn
PDF
48-53
N.V. Palapa
PDF
53-57
Yu.Yu. Stadnytska
PDF
57-65
A.A. Terebuh, G.Yа. Ilnytskа-Hykavchuk, O.P. Makar
PDF
66-70
I.V. Hrabynska
PDF
70-79
R.R. Bilyk
PDF
79-84
N.G. Lutsiv
PDF
84-88
A.V. Kolodiychuk
PDF
88-94
N.M. Matviichuk
PDF
94-100
M.V. Nehrey
PDF
101-106
L.P. Tkachyk
PDF
106-113
M.Yu. Trofymenko, Z.Z. Romanchuk
PDF
113-121
V.S. Chaus
PDF
121-126
L.V. Shytikova
PDF
126-130
Z.V. Yurynets
PDF
130-135
M.I. Manylich
PDF
136-139
L.Yu. Chobal
PDF
139-150
K.P. Proskura
PDF
151-162
M.V. Koryagin, F.F. Makaruk
PDF
162-168
І.P. Andrushkiv, B.M. Mushynskyi
PDF
168-173
O.V. Bondarenko
PDF
173-182
O.P. Driga
PDF
182-188
Kh.I. Kaydrovych
PDF
188-199
M.P. Onufrienko
PDF
199-205
Z.M. Rudenko
PDF
205-210
R.S. Soroka, M.P. Soroka
PDF
210-215
Z.M. Rudenko
PDF
216-221
R.F. Turko
PDF
221-226
O.V. Khymych, O.І. Bilyk, V.Ya. Karkovska
PDF
226-233
S.F. Chernychko, S.B. Kabatsi
PDF
233-239
L.S. Yastrubetska, M.M. Yaremyk
PDF
239-245
Kh.A. Renkas
PDF
246-250
O.S. Papka, R.A. Klim
PDF
251-254
L.M. Buyak, V.K. Pauchok
PDF
255-262
M.B. Viter, Kh.E. Zasadna, O.V. Tyshchenko
PDF
263-268
Ch.Ya. Yaremyk
PDF
268-272
I.A. Dubovych, M.G. Bulgakova
PDF
273-278
M.Yu. Tarariko
PDF
278-283
Yu.I. Gryciuk, P.Yu. Grytsyuk
PDF
284-294