ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ НА ГІДРОСФЕРУ


  • M.S. Malovanyy Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • L.M. Djedyk Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг» (ДП СЦ «Галсерт»), м. Львів
  • S.B. Marakhovska Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг» (ДП СЦ «Галсерт»), м. Львів
  • V.Т. Shandrovyсh Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • A.O. Marakhovska Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • S.I. Huhlych Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: поверхнево-активні речовини, синтетичні мийні засоби, біологічний розклад, забруднення гідросфери

Анотація

Розглянуто негативний вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на навколишнє середовище, спричинений їхніми фізичними властивостями (функціональною дією) та наслідки шкоди, реальної чи потенційної, яку завдає довкіллю скидання у водні об'єкти використаної продукції побутової хімії, зокрема синтетичних мийних засобів, які містять фосфати та інші фосфоровмісні сполуки, зокрема і ПАР.

Проаналізовано законодавство Євросоюзу та України щодо використання синтетичних мийних засобів і ПАР. Наведено дані експериментальних досліджень здатності до повного біологічного розкладу у водному середовищі деяких неіоногенних, аніонних та амфотерних ПАР. Розроблено рекомендації щодо мінімізації забруднення гідросфери.
Опубліковано
2015-03-19
Як цитувати
Malovanyy, M., Djedyk, L., Marakhovska, S., ShandrovyсhV., Marakhovska, A., & Huhlych, S. (2015). ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ НА ГІДРОСФЕРУ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(2), 96-103. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/991
Розділ
Екологія та довкілля