ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ


  • L.V. Ribun НЛТУ України, м. Львів
  • G.A. Lech НЛТУ України, м. Львів
  • I.M. Vaskovych НУ "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: малий бізнес, сталий розвиток, зайнятість

Анотація

Розглянуто малий бізнес як окремий сектор ринкової економіки. Звернено увагу, що останнім часом проблема малого бізнесу як ніколи стала нагальною не тільки в нашій державі, а навіть у розвинених країнах. Малий бізнес виконує низку найважливіших економічних і соціальних завдань. Окрім податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів, він розвиває реальний сектор економіки, створює додаткові робочі місця, сприяє конкуренції. Тому розвиток малого бізнесу є важливим завданням держави.

Охарактеризовано малий бізнес і з'ясовано його роль у ринковій економіці різних країн, виділено позитивні та негативні його позиції.
Опубліковано
2016-03-31
Як цитувати
Ribun, L., Lech, G., & Vaskovych, I. (2016). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(2), 230-235. https://doi.org/10.15421/40260234
Розділ
Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів