ВПЛИВ СКЛАДУ ДЕРЕВОСТАНУ НА МІКОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ҐРУНТУ


  • L.I. Kopiy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • V.M. Gonchar Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • S.L. Kopiy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • V.P. Oliferchuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • M.L. Kopiy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: деревостан, склад деревостану, сосна, береза, тип лісорослинних умов, стаціонар, мікроміцети, ґрунт

Анотація

 Проаналізовано вплив складу деревостанів на формування структури мікроорганізмів у верхньому прошарку ґрунту. Для вивчення екологічної ролі деяких деревних порід у створенні мікологічних ценозів в умовах свіжого дубового субору Західного Полісся досліджено мікологічну структуру ґрунтів у чистому сосновому, березово-сосновому з незначною (до 10 %) домішкою берези та у березово-сосновому з домішкою берези (до 20 %) деревостанах. Зазначено, що найменшою чисельністю видів мікроміцетів характеризується ділянка з чистим сосновим деревостаном, де виділено 17 видів грибів. У верхньому прошарку ґрунту на секції 2 було визначено 20 видів мікроміцетів, а на секції 3 обліковано 26 видів грибів. Найбільшу подібність видової структури грибів зафіксовано між екотопом 2 (секція 2) та 3 (секція 3), а найбільшу відмінність – між екотопом 1 (секція 1) та 3 (секція 3). Зазначено зростання коефіцієнта Шенона і зменшення індексу Сімпсона видового різноманіття грибів на ділянках із збільшенням у складі соснових деревостанів листяних порід.
Опубліковано
2017-06-27
Як цитувати
Kopiy, L., Gonchar, V., Kopiy, S., Oliferchuk, V., & Kopiy, M. (2017). ВПЛИВ СКЛАДУ ДЕРЕВОСТАНУ НА МІКОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ҐРУНТУ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(2), 8-14. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/937
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство