СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО "ЗНАННЄВОГО" СУСПІЛЬСТВА


  • Ya.V. Kulchytskyj Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: сучасні економічні системи, методологія, глобалізація, інформаційне суспільство, суспільство знань, постіндустріальна парадигма

Анотація

Проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи вітчизняних і зарубіжних учених до трактування економічних систем в умовах посилення глобалізації у контексті сучасного парадигмального дискурсу. Здійснено спробу з'ясувати, які витоки і причини зумовили еволюцію підходів до розуміння змісту економічних систем та на які саме теоретичні засади спираються дослідники у своїх висновках. Критично оцінюючи погляди вітчизняних і зарубіжних учених, обґрунтовано власний концептуальний підхід до трактування економічних систем в умовах становлення інформаційного, "знаннєвого" суспільства, а також запропоновано визначення економічної системи як наукової категорії сучасної економічної теорії.

Опубліковано
2015-02-26
Як цитувати
Kulchytskyj, Y. (2015). СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО "ЗНАННЄВОГО" СУСПІЛЬСТВА. Науковий вісник НЛТУ України, 25(1), 224-230. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/935
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток