ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ВІДТВОРЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ


  • M.Yu. Tarariko Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
Ключові слова: економічна ефективність, рентабельність відтворення, енергія, сівозміна, агроекологічні функції

Анотація

Нині аграрне виробництво характеризується звуженням спеціалізації, запровадженням короткоротаційних сівозмін, зниженням обсягів внесення мінеральних добрив та використанням, за відсутності гною, замість органічних добрив побічної продукції рослинництва. Тому виник комплекс актуальних питань щодо економічної та енергетичної оцінки ефективності різних систем відтворення агроекологічних функцій ґрунту. За систематичного застосування як традиційної, так і альтернативної систем відтворення, внаслідок органічних удобрювань, особливо внаслідок заорювання малоцінної частини врожаю, кількість гумусу зросла, що, відповідно, позитивно позначилося на енергоємності ґрунту – 17-23 ГДж/га. За результатами еколого-енергетичного та економічного аналізу, виробництву доцільно рекомендувати як традиційну, так і альтернативну системи відтворення ґрунту, залежності від спеціалізації виробництва. Тобто в разі тваринницької спеціалізації запроваджується традиційна система, а в разі рослинницької спеціалізації – альтернативна.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Tarariko, M. (2015). ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ВІДТВОРЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(7), 278-283. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/896
Розділ
Інформаційні технології та моделювання в економіці