ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


  • A.V. Kolodiychuk Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород
Ключові слова: ризик, національна економіка, розвиток, регіональний ризик, локальний ризик, національний ризик, глобальний ризик, глобалізація

Анотація

Через призму понятійно-термінологічної системи "Ризики розвитку національної економіки" показано місце і роль у ній територіальних ризиків, а також визначено теоретико-методологічні засади дослідження останніх. Визначено сутність територіальних ризиків, а саме локального, регіонального, національного та глобального, з погляду різних науковців. Узагальнено і систематизовано підходи різних вчених до тлумачення суті окремих територіальних ризиків розвитку національної економіки. Подано авторське визначення змісту зазначених вище категорій з огляду на потреби вивчення процесів розвитку національного господарства.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Kolodiychuk, A. (2015). ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(7), 88-94. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/866
Розділ
Економіка природокористування