ЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ОДНОЕТАПНИХ ЗАДАЧ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ


  • O.O. Melnyk Ужгородський національний університет, м. Ужгород
Ключові слова: інформаційні технології, теорія розкладів, одноетапні задачі, системи планування, налагодження обладнання, критерій мінімізації сумарного випередження і запізнення

Анотація

Проаналізовано евристичні алгоритми розв'язання задач теорії розкладів за критерієм мінімізації сумарного випередження і запізнення з урахуванням налагодження приладів. Вирішено актуальне науково-прикладне завдання щодо удосконалення моделі багаторівненої системи планування з мережевим представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами шляхом включення до третього рівня моделі задач із налагодженням. Досліджено ефективність представлених алгоритмів порівняно з відомим точним методом. Наведено приклад практичного застосування побудованих алгоритмів.
Опубліковано
2015-10-29
Як цитувати
Melnyk, O. (2015). ЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНОЕТАПНИХ ЗАДАЧ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(8), 334-340. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/844
Розділ
Інформаційні технології галузі