МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ


  • N.O. Meranova Інститут технічної теплофізики, НАН України, м. Київ
Ключові слова: математичне моделювання, процеси теплопереносу, газотермічне напилення, релаксаційні ефекти

Анотація

Наведено дані математичного моделювання процесів теплопереносу в системі "напилювана частинка-основа" на стадії дії імпульсного тиску (τ ≤ 10-9 с). Представлено результати щодо встановлення закономірностей впливу на розв'язок розглянутої задачі врахування залежності теплофізичних властивостей матеріалів від температури. Оцінено релаксаційні ефекти для широко використовуваних сполучень матеріалів покриття і основи. Розглянуто можливості лінеаризації застосовуваної математичної моделі, заснованої на використанні гіперболічного рівняння теплопровідності, в якому беруть до уваги скінченність швидкості розповсюдження теплоти.
Опубліковано
2015-10-29
Як цитувати
Meranova, N. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(8), 322-328. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/842
Розділ
Інформаційні технології галузі