МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

N.O. Meranova

Анотація


Наведено дані математичного моделювання процесів теплопереносу в системі "напилювана частинка-основа" на стадії дії імпульсного тиску (τ ≤ 10-9 с). Представлено результати щодо встановлення закономірностей впливу на розв'язок розглянутої задачі врахування залежності теплофізичних властивостей матеріалів від температури. Оцінено релаксаційні ефекти для широко використовуваних сполучень матеріалів покриття і основи. Розглянуто можливості лінеаризації застосовуваної математичної моделі, заснованої на використанні гіперболічного рівняння теплопровідності, в якому беруть до уваги скінченність швидкості розповсюдження теплоти.

Ключові слова


математичне моделювання; процеси теплопереносу; газотермічне напилення; релаксаційні ефекти

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.