ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ ЯК БАГАТОФАЗНОЇ СТРУКТУРИ


  • V.І. Kryshtapovich НЛТУ України, м. Львів
  • O.V. Mokrytska НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: математична модель, в'язкопружне деформування, тепломасоперенесення, багатофазна система, деревина, сушіння деревини

Анотація

Наведено математичну модель реологічної поведінки деревини як трифазного середовища, що складається з твердої (деревної речовини), рідкої і пароповітряної фаз з урахуванням анізотропії тепломеханічних характеристик. На основі розроблених математичних моделей і прикладних програмних засобів досліджено динаміку зміни температури, вологовмісту, концентрації рідини, пари та пароповітряної суміші і в'язкопружного деформування деревини у процесі сушіння. Встановлено закономірності впливу технологічних факторів конвективного процесу сушіння на процеси тепломасоперенесення деревини різних фаз.
Опубліковано
2015-11-25
Як цитувати
Kryshtapovich, V., & Mokrytska, O. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ ЯК БАГАТОФАЗНОЇ СТРУКТУРИ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(9), 211-220. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/735
Розділ
Технологія та устаткування