МІКОБІОТА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ PINUS SYLVESTRIS L.


  • G.O. Boyko НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • O.V. Bashta НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: мікобіота, мікроміцети, сосна звичайна, частота трапляння, коефіцієнт спільності видів

Анотація

Вивчено видовий склад насіння сосни звичайної різного забарвлення (біле, буре та чорне). Встановлено частоту трапляння видів та коефіцієнт спільності видів мікобіоти насіння. Виявлено, що домінують у мікобіоті представники видів Mycelia sterilia (83,3-95,8 %), Trichoderma (79,2-95,8 %), Alternaria (41,7-91,7 %) – потенційні патогени рослин та антагоністи шкідливих мікроорганізмів. До типових компонентів мікобіоти також належать представники родів Penicillium (8,7-37,5 %) та Aspergillus (16,7-37,5 %), які є потенційними продуцентами мікотоксинів, продукування яких є небезпечними для росту та розвитку рослин. Визначено, що насіння чорного кольору відрізняється видовим складом мікроміцетів від білого на 5,7 %, буре та біле насіння майже не має відмінностей за компонентами мікобіоти (показник подібності становить 99,2 %). На насінні ідентифіковано 31 вид мікроміцетів, які віднесено до 4 відділів, 4 класів, 6 родин, 13 родів, серед них траплялись види із різним ступенем паразитизму: облігатні та факультативні сапротрофи і паразити.
Опубліковано
2015-11-25
Як цитувати
Boyko, G., & Bashta, O. (2015). МІКОБІОТА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ PINUS SYLVESTRIS L. Науковий вісник НЛТУ України, 25(9), 28-34. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/697
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство