ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА КИЄВА


  • O.M. Lesnik НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: діаметр, висота, об'єм, математична модель

Анотація

Виконання матеріальної оцінки дерев, які ростуть в урбанізованому середовищі, є важливим елементом ефективної системи управління міським зеленим господарством. У процесі пошуку методичного підходу, який забезпечував би достатньо високу точність та адекватність розроблених математичних моделей, вирішено здійснювати моделювання розмірно-якісної структури деревини гіркокаштана звичайного зелених насадженнях Києва у відносних величинах залежно від діаметра дерева. Унаслідок регресійного аналізу встановлено статистично значущий зв'язок показників розмірно-якісної структури деревини: Рділ, Рдров, Рвідх, Ргрб, Рсрд, Рдрб – відсотки ділової деревини, відходів, дров від загального об'єму стовбура та грубої, середньої та дрібної деревини від об'єму ділової відповідно до діаметра дерева. Розроблено математичні моделі розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана. На основі розроблених математичних моделей опрацьовано нормативи для виконання матеріальної оцінки об'ємів деревини. На відмінну від чинних нормативів, розроблені таблиці розмірно-якісної структури є безрозрядними, це можна пояснити тим, що для сукупності територіально віддалених дерев визначати розряд висот є некоректно. Запропоновані нормативи відповідають основним вимогам щодо точності лісотаксаційних нормативів і можуть використовуватися для обліку деревини, яку заготовлюють під час реконструктивних робіт у зелених насадженнях міст та інших населених пунктів.

Біографія автора

O.M. Lesnik, НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант

Посилання

Anuchin, N. P. (1982). Lesnaya taksaciya [Forest taxation]. Moscow: Lesnaya promishlenost. [іn Russian].
Kashpor, S. M., & Strochynskyi, A. A. (Ed.) (2013). Lisotaksatsiinyi dovidnyk: zatv. Derzhavnym ahentstvom lisovykh resursiv Ukrainy [Guide about forest taxation]. Kyiv: Vydavnychyi dim "Vinichenko". [іn Ukrainian].
Strochynskyi, A. A., Myroniuk, V. V., Hirs, O. A., & Svynchuk, V. A. (2009). Normatyvy obiemu, sortymentnoi struktury i tovarnosti perestyhlykh sosnovykh derevostaniv lisiv naselenykh punktiv i zelenykh zon [Normative standards of volume, sortiment structure and merchantability of overripened pine stand in urban forest and green areas]. Kyiv: VTs NUBiP Ukrainy. [іn Ukrainian].
Strochynskyi, A. A., Mironiuk, V. V., & Manita, O. G. (2007). Normatyvy obiemu ta sortymentnoi struktury derev zabudovanoi chastyny mist [Volume quality structure standards in the urban city]. Kyiv: NAU. [іn Ukrainian].
Nikitin, K. E. (1984). Sortymentnie tablicy dlya takscyi lesa na kornyu [Quality list for the taxation of the growing forest]. Kyiv: Urozhay. [іn Russian].
Strochynskyi, A. A., & Lakyda, P. I. (1990). Normatyvy dlia vyznachennia zapasu i sortymentnoi struktury shtuchnykh sosnovykh derevostaniv [Normative standards for determination of standing volume and sortiment structure of homogeneous pine stand]. Scientific Bulletin of UNFU, 1, 16–19. [іn Ukrainian].
Mironiuk, V. V. (2006). Normatyvy obiemu ta sortymentnoi struktury derev klena v umovakh zabudovanoi chastyny mista Kyieva [Standards for evaluation of volume and assortment structure of maple trees in the urban area of Kyiv]. Ahrarna nauka i osvita, 7(3–4), 108–113. Kyiv. [іn Ukrainian].
Mironiuk, V. V. (2006). Povnoderevnist stovburiv topoli piramidalnoi v umovakh zabudovanoi chastyny m. Kyieva [Full-timber-factor of Lombardy poplar in the urban area of Kyiv]. Ahrarna nauka i osvita, 7(1–2), 82–86. Kyiv. [іn Ukrainian].
Lesnik, O. M. (2016). Osoblyvosti vplyvu urbanizovanoho seredovyshcha na povnoderevnist derev hirkokashtana zvychainoho v zelenykh nasadzhenniakh mista Kyieva [Features of urban environment influence on chestnut trees ful-timber-factor in Kyiv urban forests]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, 238, 33–39. [іn Ukrainian].
Lesnik, O. M. (2016). Mathematical Volume Modelling of Aesculus Hippocastanum Trees in Urban Forest in Kyiv. Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo, 10. Retrieved from:
http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-10/ukr/lesnik-o-m/
Lesnik, O. M., & Hirs, O.A. (2015). Analiz zabezpechennia naselennia mista Kyieva zelenymy nasadzhenniamy [Analysis of providing to the citizens of Kiev with urban forest]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, 216(1), 15–21. [іn Ukrainian].
Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Lesnik, O. (2017). ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА КИЄВА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(4), 48-51. https://doi.org/10.15421/40270410
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство