ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ


  • О.Т. Mazurak Львівський національний аграрний університет, м. Львів
  • А.V. Mazurak Львівський національний аграрний університет, м. Львів
  • N.V. Kachmar Львівський національний аграрний університет, м. Львів
  • G.А. Lуsak Львівський національний аграрний університет, м. Львів
Ключові слова: діоксини, ксенобіотики, важкі метали, забруднення, токсичність, компостування

Анотація

Описано результати досліджень шляхів екологічної утилізації органічних відходів. Представлено процеси, які призводять до утворення надтоксичних забруднювальних речовин (низки діоксинів і фуранів, важких металів) та шляхи емісії цих небезпечних полютантів у довкілля. Виділено основні джерела надходження діоксинів у навколишнє середовище: термічна утилізація відходів; процеси виробництва хлорорганічних сполук; біогенні процеси під час компостування відходів; тривале зберігання відходів хлорорганічної природи у сховищах і звалищах. Виділено низку методів зниження рівня забруднення навколишнього середовища та механізми мінімізації впливу токсикантів. Потенційні можливості спричинити забруднення довкілля або піддати його впливу надтоксичних діоксинів значною мірою залежить від того, що відбувається з відходами і яким чином їх утилізують. Зокрема, ефективне високотемпературне спалювання забруднених відходів за високого ступеня очищення може значною мірою знищувати практично всі наявні в них діоксини, тоді ж як захоронення таких відходів може призвести до створення вторинного джерела забруднення. З'ясовано особливості, переваги та недоліки компостування як методу, що дає змогу мінімізувати об'єм відходів, підвищити родючість ґрунту, вміст гумусу у ньому, збагатити його на поживні речовини, а також зменшити деградаційні процеси.

Біографії авторів

О.Т. Mazurak, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. техн. наук, доцент
А.V. Mazurak, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. техн. наук, доцент
N.V. Kachmar, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. с-г наук, доцент
G.А. Lуsak, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. біол. наук, доцент

Посилання

Barbro, U. (1997). Leaching of plant nutrients and heavy metals during the composting of household and chemical characterization of the final product. Acta Agric. Scond., Sect. B., 47(3), 142–148.
Grueneklee, C. E., Moll, W., & Kern, K. G. (1993). Nitrogen status of a Scots pine site 10 years after fertilization with composted municipal waste. Z. Pflanzenernaehr. Bodenkd, 156(1), 39–44.
Gupta, S. C., Namdeo, S. L., Pawar, K. S., & Nema, D. P. (1994). Effect of organic manures and rhizobium inoculant on symbiotic traits, nutrient content, quolity and yield of blach gram. Orient. J. Chem, 10(2), 114–118.
Han, F. X., Kingery, W. L., Selim, H. M., & Gerard, P. D. (2000). Accumulation of heavy metals in long-term poultry waste amended soil. Soil Science, 165(3), 123–128.
Labres, P. L., Pavan, P., Battistioni, P. et al. (1998). The use of organic fraction of municipal solid waste hydrolysis products for biologycal nutrient removal in wastewater treatment plants. Water Res., 33(1), 214–222.
Makles, Z., Switkowski, A., & Grybowska, S. (2001). Niebezpieczne dioksyny. Warszawa: Arkady, 244 p.
Mazurak, O. T., Shkymbatiuk, R. S., Lozovitska, T. M., & Khrunyk, S. Yu. (2011). Study of the mechanisms the pollution of the biosphere dioxins. Scientific Bulletin of UNFU, 21(12), 122–127. Retrieved from:
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_12/122_Maz.pdf
Slobodeniuk, O. A. (2008). Akumuliuvannia DDT orhanamy Cucurbita pepo. Ahroekolohichnyi zhurnal, 3, 81–83. [іn Ukrainian].
Talandysz, J. (1988). Oszacowanie spozycia polichlorowanych dwufenyli w rybach w Polsce. Rosz. Panst. Zakl. Hig, 39(6), 450–453.
Veltof, G. L., Bensichem, M. L., Raijmakers, W. M. F., & Janssen, B. H. (1998). Assesment of plant available nutrients in organic products using an airlift bioreactor. J. Environ. Qval, 27(5), 1261–1267.
Westing, A. H. (Ed.) (1984). Herbicides in War: The Long-Term Ecological and Human Consequences; SIPRI Stockholm. Florence, Kentucky, U.S.A.: Taylor, & Francis, 210 p.
Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
MazurakО., MazurakА., Kachmar, N., & LуsakG. (2017). ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(4), 100-102. https://doi.org/10.15421/40270422
Розділ
Екологія та довкілля