ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


  • R.P. Paranyak Львівський НУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
  • M.L. Lapishko Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
  • N.V. Voytovich Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
Ключові слова: екологізація, Європейський Союз, лібералізація торгівлі, екологічна політика, поліструктурна модель, екологічна ефективність

Анотація

Визначено поняття екологізації економічної політики країни, проаналізовано основні напрями екологізації виробництва. Розкрито особливості поліструктурної моделі реалізації екологічної політики, проаналізовано характер та інструменти екологічного регулювання, що існують у секторальних політиках ЄС, та визначено екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС. Виявлено ще нереалізовані інструменти економічного регулювання стану природного середовища в Україні.Визначено напрями євроінтеграційного розвитку в контексті активізації антикризових трансформацій виробничої сфери; розглянуто схему Європейської системи торгівлі квотами на викиди та можливості її адаптації в Україні. Розглянуто діяльність ООН, СОТ, Європейського Союзу у вирішенні глобальних екологічних проблем.
Опубліковано
2015-12-29
Як цитувати
Paranyak, R., Lapishko, M., & Voytovich, N. (2015). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(10), 184-192. https://doi.org/10.15421/40251028
Розділ
Екологія та довкілля