ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ТРАНСКОРДОННОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ РЕГІОНІВ: ПРОСТОРОВИЙ І СЕКТОРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ


  • V.A. Chemerys Львівський НУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, м. Львів
  • K.K. Kutsab-Bonk ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", м. Львів
Ключові слова: інституційна інфраструктура, інфраструктурне забезпечення, транскордонне співробітництво, транскордонна конвергенція, транскордонний регіон, транскордонні ринки

Анотація

Досліджено особливості впливу інституційної інфраструктури на розвиток прикордонних сільських територій у контексті поширення конвергенції у соціально-економічному просторі між Україною та ЄС. Виявлено основні інституційні бар'єри, які обмежують транскордонну конвергенцію в аграрному секторі транскордонного регіону. Окреслено пріоритетні ланки інституційної інфраструктури у прикордонних областях України, які потребують удосконалення з метою стимулювання транскордонних конвергентних процесів. Сформульовано відповідні пропозиції для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Опубліковано
2016-09-30
Як цитувати
Chemerys, V., & Kutsab-Bonk, K. (2016). ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ТРАНСКОРДОННОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ РЕГІОНІВ: ПРОСТОРОВИЙ І СЕКТОРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(6), 218-225. https://doi.org/10.15421/40260633
Розділ
Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів