МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РЕНТНОГО ДОХОДУ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ


  • I.S. Smaga Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
Ключові слова: диференціальний рентний дохід, економічна оцінка земель. продуктивність земель, природний урожай, нормативний урожай, нормативні витрати, зернові культури, озима пшениця, окупність витрат, аґровиробнича група ґрунту

Анотація

Наведено сучасні аспекти проблеми визначення диференціального рентного доходу на орних землях за прописом чинного нормативного документа з нормативної грошової оцінки земель, за нормативами урожайності зернових культур та виробничих витрат, а також проаналізовано закономірності його формування у сучасних економічних умовах господарювання. Запропоновано метод визначення величини ресурсного урожаю культур на агровиробничих групах ґрунтів за забезпеченістю їх поживними речовинами, який може бути використано як нормативний урожай у розрахунках диференціального рентного доходу.

Опубліковано
2016-09-30
Як цитувати
Smaga, I. (2016). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РЕНТНОГО ДОХОДУ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(6), 152-156. https://doi.org/10.15421/40260623
Розділ
Економіка природокористування