ПІДБІР СТЕРИЛІЗАТОРА, ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ ТА РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ВИДУ AILANTUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE


  • V.V. Mamchur Уманський НУ садівництва, м. Умань
Ключові слова: експланти, стерилізатори, живильне середовище, морфогенез, регулятори росту

Анотація

Досліджено особливості мікроклонального розмноження Ailanthus altissima (Mill.) Swingle в умовах in vitro, стерилізації рослинного матеріалу, підбору та модифікації живильних середовищ. Встановлено залежність морфогенезу експлантів від гормонального складу живильних середовищ. Дослідження проведено у лабораторії мікроклонального розмноження Уманського національного університету садівництва. Як первинні експланти використовували пагони A .altissima завдовжки 1,0-1,5 см. Матеріал відбідрано у Національному дендропарку "Софіївка" НАНУ з рослин, що не досягли генеративної стадії, упродовж активного росту їх пагонів. Технологічний процес мікроклонального розмноження рослин A. altissima у культурі in vitro складався з кількох послідовних етапів: стерилізація рослинного матеріалу, введення в культуру in vitro, підбір та оптимізація живильних середовищ, отримання рослин-регенерантів. Стерилізацію проведено в кілька етапів (попередній та основний). Для підвищення ефективності дії стерилізатора експланти попередньо обробляли 1,0 % розчином комерційного препарату "Манорм" (ВІК-А, Україна) упродовж однієї хв. Як основні стерилізаційні речовини використано: 2,5% гіпохлорит натрію, 0,1 % дихлорид ртуті (HgCl2) та 1,0 % нітрат срібла (AgNO3). Життєздатність введених експлантів оцінювали через 25 діб. Умови культивування: температура 25±1ºC, фотоперіод 16 год, освітленість 1500-3000 лк, відносна вологість повітря 70 %. Посуд, матеріали, інструменти та живильні середовища готували згідно зі загальноприйнятими методиками. Оптимальним для введення експлантів в культуру in vitro виявився такий режим стерилізації: 1,0 % розчин комерційного препарату "Манорм" упродовж 1 хв та 0,1 %-й розчин HgCl2 – 4 хв. Оцінювання ефективності середовищ та облік коефіцієнта розмноження проводили після другого пасажу. Численні дослідження дали змогу відібрати оптимальні середовища, які забезпечували коефіцієнт розмноження більше двох. Використання МС2 з 1,0 мг/л БАП без додавання ауксинів сприяло утворенню максимальної кількості пагонів, середня довжина яких становила 1,19 см. Унаслідок проведених досліджень встановлено, що на середовищах МС3 (БАП – 0,5 мг/л, ІОК – 0,1 мг/л) та МС5 (БАП – 0,5 мг/л, НОК – 0,1 мг/л) коефіцієнт розмноження становив 7,35 та 5,05 % відповідно. На живильному середовищі МС7 з додаванням 0,8 мг/л БАП та 0,3 мг/л ІМК спостерігали максимальний приріст мікропагонів, високу морфогенну здатність, збільшення кількості міжвузлів, а коефіцієнт розмноження становив 8,5 %. Дослідження органогенезу A. altissima в умовах in vitro та методів укорінення отриманих пагонів для подальшої адаптації рослин в умовах ex vitro та їх вирощування у відкритому ґрунті тривають.

Біографія автора

V.V. Mamchur, Уманський НУ садівництва, м. Умань
аспірант

Посилання

Basnou, C., & Vila, M. (2009). Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, tree of Heaven (Simaroubaceae, Magnoliophyta). Handbook of alien species in Europe (Daisie ed.). Dordrecht: Springer, 460 p.
Erjomenko, Yu. A., & Ostapko, V. M. (2013). Woody and shrub advents in the "Donetskyi Kryazh" regional landscape park. Industrial Botany, 13, 92–101. Retrieved from:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67676
Espenschied-Reilly, A. L., & Runkle, J. R. (2008). Distribution and changes in abundance of Ailanthus altissima (Miller) Swingle in a Southwest Ohio Woodlot. Ohio J. Sci., 108(2), 16–22.
Hu, S. Y. (1979). Ailanthus. Arnoldia, 39(2), 29–50.
Kalynyn, F. L., Sarnatskaya, V., & Polishchuk, V. E. (1980). Methods of tissue culture in the physiology and biochemistry of plants. Kyiv: Naukova Dumka. [іn Russian].
Knapp, L. B., & Canham, C. D. (2000). Invasion of an old-growth forest in New York by Ailanthus altissima: sapling growth and recruitment in canopy gaps. J. Torrey Bot. Soc., 127()2, 307–315.
Kowarik, I. (1995). Clonal growth in Ailanthus altissima on a natural site in West Virginia. J. Veg. Sci., 6(3), 853–856. https://doi.org/10.2307/3236399
Kunakh, V. A. (2005). Biotechnology herbs. Genetic and physiological and biochemical bases. Kyiv: Logos. [іn Ukrainian].
Murashige, T. A., & Skoog, F. (1962). A Revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Phusiol. Plant.,15(13), 473–497.
Tang, W., & Eisenbrand, G. (1992). Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Chinese drugs of plant origin. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, 260 p.
Trifilo, P., Raimondo, F., Nardini, A., Lo, G. M. A., & Salleo, S. (2004). Drought resistance of Ailanthus altissima: root hydraulics and water relations. Tree Physiol., 24(1), 107–114.
Tsao, R., Romanchuk, F. E., Peterson, C. J., & Coats, J. R. (2002). Plant growth regulatory effect and insecticidal activity of the extracts of the Tree of Heaven (Ailanthus altissima). BMC Ecol., 2(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/1472-6785-2-1
Weber, E., & Gut, D. (2004). Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe. Journal for Nature Conservation, 123, 171–179.
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2004.04.002
Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Mamchur, V. (2017). ПІДБІР СТЕРИЛІЗАТОРА, ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ ТА РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ВИДУ AILANTUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE. Науковий вісник НЛТУ України, 27(4), 56-59. https://doi.org/10.15421/40270412
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство