ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ


  • О.S. Demyanyuk Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
  • O.A. Bunas Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
  • O.V. Sherstoboeva Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
Ключові слова: дерново-опідзолений ґрунт, мікробіоценоз, погодні умови, функціональна структура, кореляційні плеяди

Анотація

Проаналізовано функціональну структуру п'яти мікробіоценозів дерново-опідзоленого ґрунту природної екосистеми та агроекосистеми залежно від гідротермічного режиму вегетаційного періоду. Ґрунт перелогу характеризується стійким і більш інтегрованим мікробним угрупованням, що дає змогу витримувати вплив дії високих температур і посухи та зберігати функціональну структуру. Для агроекосистеми характерним є менш стійка функціональна структура ґрунту, що визначається як гідротермічними умовами вегетаційного періоду, так і внесеними добривами. Найуразливішу структуру мікробіоценозу ґрунту спостережено під час застосування мінеральної системи удобрення і використанні ґрунту без добрив. За цих умов відбувається диспропорція в мікробному угрупованні та розірвання зв'язків між зимогенним і автохтонним блоками мікроорганізмів. Застосування органічних добрив справляє позитивний вплив на функціональну структуру мікробіоценозу, про що свідчить збільшення кількості кореляційних зв'язків між фізіологічними групами мікроорганізмів.

Біографії авторів

О.S. Demyanyuk, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, заступник директора з наукової роботи
O.A. Bunas, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
канд. біол. наук, зав. лаб. молекулярної екології
O.V. Sherstoboeva, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
д-р с.-г. наук, професор, головний наук. співроб. відділу агроекології та біобезпеки
Опубліковано
2016-10-27
Як цитувати
DemyanyukО., Bunas, O., & Sherstoboeva, O. (2016). ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(7), 186-194. https://doi.org/10.15421/40260729
Розділ
Екологія та довкілля