БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ SALIX L.


  • О.Yu. Сhornobrov ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція", м. Боярка
Ключові слова: Salix L., культура in vitro, експлантати, мікроклональне розмноження, калюс, живильне середовище, рослини-регенеранти

Анотація

Установлено умови отримання асептичних життєздатних експлантатів трьох видів і одного культивара рослин роду Salix L., ізольованих із рослин-донорів у різні фенофази. Підібрано оптимальний склад живильних середовищ для мікроклонального розмноження, укорінення та отримання рослин-регенерантів. Розроблено біотехнологію мікроклонального розмноження рослин, яка охоплює добір компонентів живильних середовищ для різних генотипів, етапів і типів експлантатів. Отримано значну кількість оздоровлених рослин-регенерантів in vitro за використання активації росту наявних меристем експлантатів, прямого й непрямого морфогенезу для різного цільового використання.

Біографія автора

О.Yu. Сhornobrov, ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна станція", м. Боярка
канд. с.-г. наук,  зав. наук.-дослідн. лаб. біотехнології рослин
Опубліковано
2016-10-27
Як цитувати
СhornobrovО. (2016). БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ SALIX L. Науковий вісник НЛТУ України, 26(7), 171-179. https://doi.org/10.15421/40260727
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство