ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ


  • I.A. Dubovich НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: транскордонна екологізація економіки, транскордонне співробітництво, екологізація економіки, екологізація освіти, сталий розвиток, еколого-економічні проблеми, еколого-економічна компетентність

Анотація

Проаналізовано сучасні еколого-економічні проблеми транскордонного співробітництва України та сусідніх держав ЄС. Обґрунтовано потребу розроблення теоретико-методологічної основи, спрямованої на забезпечення практичної реалізації екологізації економіки, екологізації освіти та сталого розвитку на транскордонному рівні. Звернено увагу на те, що перехід до сталого розвитку в прикордонних регіонах України та сусідніх країн ЄС неможливий без екологізації економіки та екологізації освіти з метою підготовки фахівців для сталого розвитку. Обґрунтовано потребу створення належних еколого-економічних умов для забезпечення сталого розвитку на прилеглих до кордону територіях України і ЄС. Розглянуто основні передумови екологізації економіки та екологізації освіти з метою підготовки фахівців для сталого розвитку в Україні.

Опубліковано
2016-09-30
Як цитувати
Dubovich, I. (2016). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(6), 13-20. https://doi.org/10.15421/40260602
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток