ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


  • Ya.V. Kulchytsky НЛТУ України, м. Львів
  • B.V. Kulchytskyj Львівський НУ ім. Івана Франка, м. Львів
  • M.V. Malinovska НЛТУ України, м. Львів
  • N.V. Dgygora Львівський НУ ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: сучасні економічні системи, методологія, інституційний підхід, екологізація, глобалізація, інформаційне суспільство, суспільство знань, постіндустріальна парадигма

Анотація

Проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування економічних систем в умовах посилення їх екологізації та глобалізації з позицій інституціоналізму. Автори цієї наукової розвідки намагаються з'ясувати, які витоки і причини зумовили еволюцію підходів до розуміння змісту економічних систем та на які саме інституційні засади спираються дослідники у своїх висновках. Критично оцінюючи погляди вітчизняних та зарубіжних учених, обґрунтовано власний концептуальний підхід до трактування економічних систем в умовах їх екологізації, глобалізації та становлення інформаційного суспільства.

Опубліковано
2016-09-30
Як цитувати
Kulchytsky, Y., Kulchytskyj, B., Malinovska, M., & Dgygora, N. (2016). ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(6), 7-13. https://doi.org/10.15421/40260601
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток