ІНТРОДУКОВАНІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ В УМОВАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ: РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ


  • O.T. Danchuk НЛТУ України, м. Львів
  • Т.І. Danchuk-Dvoretska Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
Ключові слова: інтродуценти, природно-заповідний фонд, генофонд, комахи-шкідники, хвороби рослин, гібридизація

Анотація

Проаналізовано проблемні питання поводження з інтродуцентами в умовах природно-заповідного фонду. Встановлено, що факторами риску, що загрожують генофонду місцевих популяцій, є можливість проникнення у природні екосистеми України небезпечних хвороб та шкідників адвентивного походження, супутніх інтродуцентам; низький рівень резистентності щодо них місцевих видів арбофлори; можливість гібридизації між місцевими та інтродукованими видами; зниження біологічної стійкості екосистем. Обґрунтовано доцільність вдосконалення природоохоронного законодавства України з метою його наближення до європейських та міжнародних норм, а також запобігання впливу інтродуцентів як факторів біологічної небезпеки.

Біографії авторів

O.T. Danchuk, НЛТУ України, м. Львів
канд. с.-г. наук, доцент
Т.І. Danchuk-Dvoretska, Природний заповідник "Розточчя", смт Івано-Франкове
мол. наук. співробітник
Опубліковано
2016-10-27
Як цитувати
Danchuk, O., & Danchuk-DvoretskaТ. (2016). ІНТРОДУКОВАНІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ В УМОВАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ: РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(7), 49-56. https://doi.org/10.15421/40260707
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство