ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РІВНИННИХ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ БУКОВИНИ


  • S.І. Myklush НЛТУ України, м. Львів
  • V.V. Slyzhuk НЛТУ України, м. Львів
  • Yu.S. Myklush НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: бук лісовий, матеріали лісовпорядкування, чисті та мішані насадження, лісівничо-таксаційні показники, продуктивність

Анотація

За матеріалами лісовпорядкування проаналізовано лісівничо-таксаційні характеристики лісостанів з буком лісовим у складі на Буковині. Встановлено, що в рівнинних умовах переважають природні насіннєві лісостани. Зазначено, що інтенсивні лісогосподарські заходи у середньовікових та пристигаючих лісостанах істотно знижують їх відносну повноту, запаси та вихід високоякісних сортиментів. Для формування високопродуктивних букових лісостанів доцільно незначно знижувати їх повноту, розробити нормативи росту нормальних та модальних букових лісостанів, а також нормативи оцінки і використання різнопланових функцій букових лісів.

Біографії авторів

S.І. Myklush, НЛТУ України, м. Львів
д-р с.-г. наук,  професор
V.V. Slyzhuk, НЛТУ України, м. Львів
здобувач
Yu.S. Myklush, НЛТУ України, м. Львів
канд. с.-г. наук,  ст. викладач
Опубліковано
2016-10-27
Як цитувати
Myklush, S., Slyzhuk, V., & Myklush, Y. (2016). ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РІВНИННИХ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ БУКОВИНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(7), 9-15. https://doi.org/10.15421/40260701
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство