ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ І ПРИРОДНА ЗАХИЩЕНІСТЬ АТМОСФЕРИ


  • V.Yu. Kaspyytseva ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро
  • Ye.G. Kushnir ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро
  • S.Z. Polischuk ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро
Ключові слова: антропогенна дія, транскордонне перенесення, забруднення, захищеність атмосфери, підстильна поверхня

Анотація

Розглянуто особливості проблеми транскордонного забруднення повітря. У вирішенні цих питань доцільним є, відповідно до масштабів цієї території, сумісне використання строгих математичних моделей, що потребують трудомісткої чисельної реалізацію та інженерних методик, що допускають аналітичні рішення. Запропоновано методичні підходи для оцінювання розміру потенційно можливих транскордонних потоків забруднювальних речовин в атмосфері на глобальному та регіональному рівнях з урахуванням природної захищеності атмосфери. Реалізацію методики виконано на прикладі Дніпропетровської обл.
Опубліковано
2016-12-29
Як цитувати
Kaspyytseva, V., Kushnir, Y., & Polischuk, S. (2016). ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ І ПРИРОДНА ЗАХИЩЕНІСТЬ АТМОСФЕРИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(8), 199-205. https://doi.org/10.15421/40260831
Розділ
Екологія та довкілля