ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ BETULA PENDULA L. У НАСАДЖЕННЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ


  • M. V. Shvets НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: інфекційні хвороби, симптоматика, патологія, патогенез, поширеність, фітосанітарний стан, мікроорганізми, мікоорганізми

Анотація

Наведено результати дослідження видового складу збудників інфекційних хвороб берези повислої в насадженнях Житомирського Полісся України, описано їх біологічні та морфологічні особливості, симптоми уражень. Акцентовано увагу на чутливості берези до різних систематичних і функціональних груп міко-, і мікроорганізмів, особливо до збудників бактеріозів. Показано, що серед збудників плямистостей листків переважають анаморфні гриби з відділу Deuteromycota. Встановлено значне поширення базидіальних грибів, зокрема з порядку Aphyllophorales, які спричиняють гнилі різної інтенсивності стовбурів берези. Наразі найбільш шкодочинними збудниками інфекційних хвороб берези повислої, які призводять до її швидкого відмирання, є бактерії, зокрема і бактеріальна водянка.

Опубліковано
2016-06-30
Як цитувати
Shvets, M. V. (2016). ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ BETULA PENDULA L. У НАСАДЖЕННЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(4), 156-163. https://doi.org/10.15421/40260424
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство