ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС ЇХНІХ ДОКОРІННИХ ЗМІН НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

A.Ya. Tabachuk

Анотація


У процесі дослідження виявлено, що характерними домінантами трансформації сучасних економічних систем на початку третього тисячоліття є екологізація та глобалізація. Запропоновано у процесі дослідження та аналізу сучасних економічних систем використовувати діяльнісний підхід, переосмислений та скорегований відповідно до сучасних умов функціонування економічних систем. Виявлено суперечності між традиційною ринковою економікою та екологічними вимогами. Екологізація є складним, багатогранним і досить суперечливим процесом наближення господарської діяльності до таких форм життєдіяльності, які існують у природній системі без участі людини. Екологізацію не варто ототожнювати з охороною природи. "Екологізація" є поняттям значно ширшим за поняття "природоохоронна діяльність", більше того, останнє є складовим елементом трансформаційних процесів національного господарського комплексу, котрі кваліфікуються як екологізація. На наше переконання, побудована на постіндустріальній парадигмі економічна теорія стає теоретико-методологічною основою, тим фундаментом, на якому формується екологічна економіка як галузь знань, що вивчає взаємозв’язки між природними та економічними системами, і котра, своєю чергою, слугує віддзеркаленням екологічного імперативу в економічній теорії. Зроблено висновок, що екологізація цивілізаційного, а насамперед економічного розвитку, є об’єктивною потребою сьогодення.

Ключові слова


економічна система; екологізація економічних систем; глобалізація; діяльнісний підхід; постіндустріальна цивілізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Chukhno, A. A. (2003). Postindustrialna ekonomika: teoriia, praktyka ta yikh znachennia dlia Ukrainy. Kyiv: Lohos, 631 p. [in Ukrainian]

Dobrovolskyi, V. V. (2005). Ekolohichni znannia: navch. posibn. Kyiv: VD "Profesional", 304 p. Retrived from: http:// pidruchniki.com/18340719/ekologiya/priroda_lyudske_suspilstvo. [in Ukrainian]

Fenno, I. (2013). Diialnisnyi pidkhid v ekolohii: sutnisni kharakterystyky. Hileia: naukovyi visnyk, 74, 240–242. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_74_93. [in Ukrainian]

Hehel, H. (1974). Jentsyklopedyia fylosofskykh nauk: per. s nem. A. Yarovoho. (Vol. 1, pp. 375–388). Moscow: Nauka, 480 p. [in Russian]

Hryniv, L. S. (2001). Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teorii: monohrafiia. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 240 p. [in Ukrainian]

Kulchytskyi, B. V., & Kulchytskyi, Ya. V. (2015). Filosofiia ekonomichnykh system (rozvytok metodolohii yikh porivnialnoho analizu v umovakh ekolohizatsii, intelektualizatsii ta hlobalizatsii): monohrafiia. Lviv: Liha–Pres, 710 p. [in Ukrainian]

Kulchytskyi, Ya. V. (2005). Problemy formuvannia sotsialno–ekolohichnykh suspilnykh vidnosyn u konteksti transformatsii suchasnykh ekoloho–ekonomichnykh system: monohrafiia. Lviv: Kamula, 144 p. [in Ukrainian]

Kvasov, R.A. (2003). Filosofija jekonomicheskih otnoshenij. Jekonomicheskij vestnik RGU, 1(3), 43–52. [in Russian]

Lukashevych, V. M. (2005). Hlobalistyka: navch. posibn. (Vol. 2). Lviv: Novyi Svit–2000, 440 p. [in Ukrainian]

Lysyi, V. P., & Kulchytskyi, B. V. (2001). Diialnist v umovakh bahatovariantnosti modelei ekonomichnoho rozvytku: sotsialno–filosofskyi aspekt. Naukovi zapysky, 3, 118–122. Retrived from: http://uadpub.uad.lviv.ua/nz/3/41.pdf. [in Ukrainian]

Melnik, L. G. (2001). Jekologicheskaja jekonomika: uchebnik. Sumy: Universitetskaja kniga, 350 p. [in Russian]

Onufryk, I. P., & Tabachuk, A. Ya. (2009). Ekonomichne zrostannia, stalyi rozvytok ta ukrainski realii. Scientific Bulletin of UNFU, 19(7), 180–186. Retrived from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/ 2009/19_7/180_Onufryk_19_7.pdf [in Ukrainian]

Rouzfild, S. (2005). Porivniuiemo ekonomichni systemy: per. z anhl. V. Vyshenska. Kyiv: K.I.S., Kharkiv, 370 p. [in Ukrainian]

Shcherba, S. P., & Zahlada, O. A. (2011). Filosofiia: pidruchnyk (Vol. 5). Kyiv: Kondor, 548 p. Retrived from: http://pidruchniki.com/12581122/filosofiya/lyudska_diyalnist. [in Ukrainian]

Tunytsia, T. Yu. (2005). Mizhnarodni aspekty problem ekolohizatsii ekonomiky. Scientific Bulletin of UNFU, 15(6), 238–242. Retrived from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2005/15_6/238_Tunycia_ 15_6.pdf. [in Ukrainian]

Tunytsia, Yu. Yu. (2006). Ekoekonomika i rynok: podolannia superechnostei. Kyiv: Znannia, 314 p. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.15421/40270205

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.