ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИДАВНИЧИЙ БІЗНЕС


  • P.P. Lazanovskyi Українська академія друкарства, м. Львів
  • O.R. Danylyk Українська академія друкарства, м. Львів
  • M.V. Voloshchak Українська академія друкарства, м. Львів
Ключові слова: видавництво, видавничий бізнес, зовнішні та внутрішні чинники, аналіз, ефективність

Анотація

Наведено особливості провадження сучасного вітчизняного видавничого бізнесу в умовах системної економічної кризи та високої конкуренції. Проаналізовано показники його розвитку за п’ять років і зроблено однозначні висновки щодо впливу на нього низки зовнішніх і внутрішніх чинників. Досліджено зовнішні чинники впливу на видавничий бізнес з використанням методу PEST-аналізу. Систематизовано внутрішні чинники впливу на стан і розвиток видавничого бізнесу. Акцентовано потребу розгляду досліджуваних чинників з позиції комплексного підходу. Наголошено, що врахування чинників впливу на видавничий бізнес є однією з важливих умов зниження його ризиків. Вказано на змістові відмінності чинників впливу на видавничий бізнес залежно від характеру соціально-економічних процесів у суспільстві.

Біографії авторів

P.P. Lazanovskyi, Українська академія друкарства, м. Львів
канд. екон. на­ук, до­цент
O.R. Danylyk, Українська академія друкарства, м. Львів
ма­гіс­трант
M.V. Voloshchak, Українська академія друкарства, м. Львів
ма­гіс­трант

Посилання

Markovska, O. K. (2014). Konkurentospromozhnist yak faktor uspishnoho rozvytku vydavnychoho biznesu v Ukraini. Visnyk ONU im. I. I. Mechnikova, 19(2/3), 213–217. [in Ukrainian]
Shpak, V. I. (2015). Vydavnychyi biznes v umovakh ukrainskoi derzhavnosti: monohrafiia. Kyiv: Ekspres-obiava, 392 p. [in Ukrainian]
Teremko, V. I. (2009). Osnovni zasady vydavnychoho biznesu: navch. posibn. Kyiv: Akademvydav, 136 p. [in Ukrainian]
Tymoshyk, M. S. (2005). Vydavnychyi biznes: pohliad zhurnalista, vydavtsia, vchenoho. Kyiv: Nasha kultura i nauka, 328 p. [in Ukrainian]
Verba, T. M. (2015). Yzdatelskyi byznes yznutry. Kiev: Balans Byznes Buks, 208 p. [in Russian]
Voloshanenko, Ye. V. (2013). Teoretyko-prykladni aspekty vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u vydavnychomu biznesi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3, 132–135. [in Ukrainian]
Zakon Ukrainy. (1997). Pro vydavnychu spravu. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2, 206–207. Retrived from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian]
Опубліковано
2017-02-23
Як цитувати
Lazanovskyi, P., Danylyk, O., & Voloshchak, M. (2017). ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИДАВНИЧИЙ БІЗНЕС. Науковий вісник НЛТУ України, 27(2), 65-67. https://doi.org/10.15421/40270213