УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСІВ З МЕТОЮ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ РАДІОНУКЛІДАМИ


  • V.P. Krasnov Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • T.V. Kurbet Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • S.V. Sukhovetska Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Ключові слова: реабілітація лісів, радіонукліди, радіоактивне забруднення ґрунту, питома активність радіонукліду, лісові насадження

Анотація

Представлено результати вивчення розподілу 137Cs у дерново-опідзолених ґрунтах вологих борів і сугрудів у 1994 та 2012 рр. для визначення глибини відбору зразків ґрунту під час обстеження лісів з метою їх реабілітації. Для обґрунтування встановлених закономірностей використано показники питомої активності радіонукліду та щільності радіоактивного забруднення у шарах лісової підстилки та мінеральній частині ґрунту. Показано, що у 1994 р. найбільше радіонуклідів було сконцентровано у верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту. Визначено, що з часом відбулося переміщення 137Cs у більш глибокі шари ґрунту. Зроблено висновок, що під час обстеження лісів з метою їх реабілітації у сучасний період потрібно здійснювати відбір зразків ґрунту до глибини 25 см.
Опубліковано
2016-02-25
Як цитувати
Krasnov, V., Kurbet, T., & Sukhovetska, S. (2016). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСІВ З МЕТОЮ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗАБРУДНЕНІЙ РАДІОНУКЛІДАМИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(1), 152-157. https://doi.org/10.15421/40260122
Розділ
Екологія та довкілля

Найбільш читаємі статті цього автора (авторів)