СТРУКТУРА ТЕЧІЇ У СИСТЕМІ ТУРБУЛІЗАТОР – НІШОВА ПОРОЖНИНА

M.Z. Abdulin, N.M. Fialko, Yu.V. Sherenkovskii, N.O. Meranova, L.S. Butovskiy, A.B. Timoshchenko, V.L. Yurchuk, G.V. Ivanenko, A.V. Klisch

Анотація


За результатами експериментальних досліджень наведено дані про характеристики течії у системі кутовий турбулізатор – нішова порожнина, що моделює основні елементи стабілізаторного пальникового пристрою. Проаналізовано особливості циркуляційних течій за кутовим турбулізатором потоку та у власне ніші. Подано результати порівняння особливостей течії у нішовій порожнині за наявності та відсутності турбулізаторів потоку. Досліджено вплив встановлення кутових турбулізаторів потоку на зрізі задньої стінки ніші на специфіку течії в зоні зворотних токів у нішовій порожнині.

Ключові слова


турбулізатори потоку; нішова порожнина; зона зворотних токів; структура течії

Повний текст:

PDF

Посилання


Butovskyi, L. S., Fialko, N. M., Prokopov, V. H., Zarytskyi, O. A., Sherenkovskyi, Yu. V., & Tymoshchenko, O. B. (2012). Eksperymentalni doslidzhennia struktury techii u palnykovykh prystroiakh stabilizatornoho typu z zastosuvanniam kutovykh turbulizatoriv potoku. Problemy jekologii i jekspluatacii ob'ektov jenergetiki: mater. KhKhII Mezhdunar. konf. (pp. 141–145), 8 12 ijunja 2012 g., g. Yalta. Kiev: Libra. [in Ukrainian].

Fialko, N. M., Sherenkovskij, Yu. V. Meranova, N. O., Timoshhenko, A. B., & Majson, N. V. (2017). Osobennosti techenija v cilindricheskih gorelochnyh ustrojstvah s plastinchatymi turbulizatorami potoka. Promyshlennaja teplotehnika, 23, 5–12. [in Russian].

Fialko, N. M., Sherenkovskij, Yu. V., Majson, N. V., Meranova, N. O., Butovskij, L. S., Abdulin, M. Z., Polozenko, N. P., Klishh, A. V., Strizheus, S. N., Timoshhenko, A. B. (2014). Intensifikacija processov perenosa v gorelochnom ustrojstve s cilindricheskim stabilizatorom plameni. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 24(5), 136–142. [in Russian].

Mikulin, H. O., Liubchyk, H. M., Varlamov, H. B., Marchenko, H. S., Levchuk, S. O., Zarytskyi, A. O., & Kardasho, A. V. (2003). Vykorystannia trubchastykh moduliv yak elementiv intensyfikatsii horinnia ta pidvyshchennia enerho-ekolohichnoi efektyvnosti hazovykh palnykiv. Jekotehnologii i resursosberezhenie, 4, 58–65. [in Ukrainian].

Povshedna, A. I., & Granovskaja, E. A. (2013). Intensifikacija processa gorenija za stabilizatorom podachej vozduha v zonu recirkuljacii. Suchasni tekhnolohii v teplovii enerhetytsi: mater. KhI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. aspirantiv, mahistrantiv, studentiv (pp. 98–100), 16 19 kvitnia 2013 r., m. Kyiv. Kyiv: NTUU "KPI". [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.15421/40270329

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.