ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМОДЕСТРУКЦІЇ ДЕРЕВИНИ ЗА ЗМІННИХ ЗНАЧЕНЬ КИСНЮ


  • Yu.V. Tsapko НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • А.Yu. Tsapko НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • G.B. Inozemcev НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • I.V. Golovach НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: деревина, термодеструкція деревини, енергія активації, піроліз, концентрація кисню при розкладі деревини

Анотація

Наведено результати дослідження процесу термодеструкції деревини сосни, визначено термограми її розкладу за змінних значень концентрації кисню в навколишньому середовищі та встановлено, що кінетика процесу розкладу деревини зі зниженням окисника зміщується у напрямку високих температур, із значно більшими енергетичними затратами. Зниження атмосфери кисню в навколишньому середовищі сповільнює піроліз деревини під час її термічного розкладу та призводить до підвищення коксового залишку у 3÷4 рази, а енергії активації під час піролізу матеріалу, яку розраховували за методом Штольця, більш ніж у два рази.

Біографії авторів

Yu.V. Tsapko, НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д-р техн. наук, ст. наук. співробітник
А.Yu. Tsapko, НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант
G.B. Inozemcev, НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д-р техн. наук, професор
I.V. Golovach, НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д-р техн. наук, професор

Посилання

Broido, A., & Polym, J. (1969). A simple sensitive graphical method of treating thermogravimetry analyse data. Sci.-Part A, 7(2), pp. 1761–1773.
Konev, Je. V., & Isakov, R. V. (1972). Termograficheskoe issledovanie lesnyh gorjuchih materialov. Voprosy lesnoj pirologii, 7, pp.103 118. Krasnojarsk: Nauka. [in Russian].
Otkіdach, D. M., Capko, Yu. V., & Sokolenko, K. І. (2005). Flegmatizuvannja gorjuchih gazovih seredovishh. Kyiv: Pozhіnformtehnіka, p. 196. [in Ukrainian].
Shestak, Ya. (1987). Teorija termicheskogo analiza. Мoscow: Mir, p. 455. [in Russian].
Tsapko, Yu. V. (2011). Doslidzhennia kinetychnykh parametriv pry pirolizi derevyny vohnezakhyshchenoi prosochuvalnymy zasobamy. Pogegna bezpeka: zb. nauk. prats, 19, pp. 163 169. Lviv: LDU BZHD. [in Ukrainian].
Zhartovskyi, V. M., & Tsapko, Yu. V. (2006). Profilaktyka horinnia tseliulozovmisnykh materialiv. Teoriia ta praktyka. Kyiv: DP Drukarnia MVS Ukrainy, p. 248. [in Ukrainian].
Опубліковано
2017-02-23
Як цитувати
Tsapko, Y., TsapkoА., Inozemcev, G., & Golovach, I. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМОДЕСТРУКЦІЇ ДЕРЕВИНИ ЗА ЗМІННИХ ЗНАЧЕНЬ КИСНЮ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(1), 182-185. https://doi.org/10.15421/40270144
Розділ
Технологія та устаткування