ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ БІОМАСИ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПІВДЕННОГО ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПОЛІССЯ

S.S. Kovalska

Анотація


Опрацьовано таксаційні описи лісових господарств досліджуваного регіону і підібрано найбільш репрезентативні ділянки для закладання тимчасових пробних площ. За результатами польових і лабораторних досліджень, що оброблялися на ПК за допомогою спеціально розроблених прикладних програм, зібрано потрібний матеріал для оцінювання біотичної продуктивності штучних соснових деревостанів Південного Придніпровського Полісся. Наведено лісівничо-таксаційну характеристику дослідних даних, яка дасть змогу розробити адекватні математичні моделі фітомаси і мортмаси деревостанів за їх окремими компонентами (деревина стовбура у корі, кора стовбура, гілки крони та хвоя, сухостій, деревна ламань, пні) у штучних сосняках, побудувати систему нормативно-інформаційного забезпечення дослідження основних таксаційних і біотичних параметрів деревостанів, оцінити їх вплив на екологічний стан довкілля.

Ключові слова


Південне Придніпровське Полісся; фітомаса; мортмаса; тимчасові пробні площі; репрезентативність; вік; бонітет; повнота; тип лісорослинних умов

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15421/40260112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.