ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ БІОМАСИ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПІВДЕННОГО ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПОЛІССЯ


  • S.S. Kovalska НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: Південне Придніпровське Полісся, фітомаса, мортмаса, тимчасові пробні площі, репрезентативність, вік, бонітет, повнота, тип лісорослинних умов

Анотація

Опрацьовано таксаційні описи лісових господарств досліджуваного регіону і підібрано найбільш репрезентативні ділянки для закладання тимчасових пробних площ. За результатами польових і лабораторних досліджень, що оброблялися на ПК за допомогою спеціально розроблених прикладних програм, зібрано потрібний матеріал для оцінювання біотичної продуктивності штучних соснових деревостанів Південного Придніпровського Полісся. Наведено лісівничо-таксаційну характеристику дослідних даних, яка дасть змогу розробити адекватні математичні моделі фітомаси і мортмаси деревостанів за їх окремими компонентами (деревина стовбура у корі, кора стовбура, гілки крони та хвоя, сухостій, деревна ламань, пні) у штучних сосняках, побудувати систему нормативно-інформаційного забезпечення дослідження основних таксаційних і біотичних параметрів деревостанів, оцінити їх вплив на екологічний стан довкілля.
Опубліковано
2016-02-25
Як цитувати
Kovalska, S. (2016). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ БІОМАСИ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПІВДЕННОГО ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПОЛІССЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(1), 93-97. https://doi.org/10.15421/40260112
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство