ЕДАФІЧНІ УМОВИ ЗРОСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЛУЦЬКА


  • M.О. Shepelyuk НУ біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: урбанізація, зелені насадження, ґрунт, гумус, родючість, реакція ґрунтового розчину, елементи живлення

Анотація

Наведено характеристику едафічних умов зростання зелених насаджень Луцька. Досліджено основні агрохімічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, зокрема реакцію ґрунтового розчину, вміст гумусу та основних елементів живлення. Встановлено, що вони характеризуються низьким вмістом гумусу, нестачею азоту та досить високим вмістом фосфору і калію. Проаналізовано динаміку зміни показників родючості ґрунту міста. Порівнявши отримані результати досліджень з попередніми літературними даними, зафіксовано тенденцію поступового підкислення ґрунтового розчину за останнє десятиріччя.

Опубліковано
2016-04-26
Як цитувати
Shepelyuk, M. (2016). ЕДАФІЧНІ УМОВИ ЗРОСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЛУЦЬКА. Науковий вісник НЛТУ України, 26(3), 204-208. https://doi.org/10.15421/40260333
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство