МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ


  • O.Yu. Antyptseva Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Ключові слова: управління, розвиток, фінансовий розвиток, мотиваційно орієнтоване управління, мотиваційні фактори, моделювання, модель, вплив

Анотація

Обґрунтовано потребу встановлення впливу мотиваційних факторів на фінансовий розвиток машинобудівних підприємств для ефективного мотиваційно орієнтованого управління ним. Побудовано ієрархічну модель фінансового розвитку машинобудівних підприємств для відображення функціональних складових його забезпечення. Запропоновано структурно-системну модель на основі мотиваційно орієнтованого управління, яка за допомогою виділення та обґрунтування шляхів формування окремих підсистем відображає вплив мотиваційних факторів на результативне значення рівня фінансового розвитку. Для визначення впливу якісних мотиваційних факторів, визначених унаслідок застосування експертних методів, на рівень фінансового розвитку машинобудівних підприємств застосовано метод імітаційного моделювання. На основі побудованої кореляційно-регресійної моделі виділено найбільш впливові кількісні показники ефективності мотиваційних факторів.

Опубліковано
2015-05-21
Як цитувати
Antyptseva, O. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(4), 324-331. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1287
Розділ
Інформаційні технології галузі