ЗНАННЄВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ


  • B.A. Karpinsky Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • I.M. Vasylkiv Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • A.B. Shevtsiv Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • О.B. Karpinska Адвокатське об'єднання "Карпінська і партнери", м. Львів
Ключові слова: знаннєва економіка, сталий розвиток, моделювання, порівняння, валовий внутрішній продукт, зайнятість, благополуччя, знос основних засобів, безробіття, стратегія, глобалізація

Анотація

Обґрунтовано, що моделювання взаємозв'язків знаннєвої економіки та сталого розвитку має здійснюватись в інтересах забезпечення довготермінового гармонійного природного і людського розвитку, виходячи з глобальної стратегії на подальшу зміну структури традиційної економіки та зайнятості на користь зростаючої ваги економіки знань.

Виділено стратегічну проблему зносу основних засобів, який в Україні доходить до 80 %. Подальше відтягування програмних управлінських заходів у цьому напрямку буде знижувати можливості національної економіки в конкуренції на товарних ринках глобалізованого економічного середовища і обмежувати випуск конкурентоспроможної високотехнологічної продукції, впливатиме на реалізацію ідеології знаннєвої економіки та сталого розвитку. Здійснено моделювання можливих стратегій і ризиків у системі прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо аспектів формування знаннєвої економіки та сталого розвитку в Україні за впливу глобальних трансформацій з орієнтацією на: визначення гальмівних чинників нарощування обсягів валового внутрішнього продукту, активізацію фінансових надходження до бюджету держави, підвищення благополуччя населення і тривалості життя.
Опубліковано
2015-05-21
Як цитувати
Karpinsky, B., Vasylkiv, I., Shevtsiv, A., & KarpinskaО. (2015). ЗНАННЄВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(4), 223-234. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1272
Розділ
Екологічна економіка і сталий розвиток

Найбільш читаємі статті цього автора (авторів)