МОДЕЛЮВАННЯ В'ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ


  • Ya.Iv. Sokolovsky Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Yu.Vl. Prusak Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: деревина, конвективне сушіння, математична модель, метод скінченних елементів, тепломасоперенесення, пружнов'язкопластичний стан

Анотація

Сформульовано математичну модель пружнов'язкопластичних деформацій деревини у процесі сушіння, яка враховує пластичні деформації, деформації, зумовлені механіко-сорбційною повзучістю та анізотропією механічних характеристик матеріалу, а також дає змогу визначити двомірний напружено-деформований стан в умовах неізотермічного вологоперенесення. Побудовано алгоритми методом скінченних елементів для в'язкопружної і пружнопластичної області деформування капілярно-пористих матеріалів у процесі сушіння. Внаслідок обчислювальних експериментів, проведених з використанням розроблених прикладних програмних засобів, встановлено закономірності впливу анізотропії теплофізичних і механічних характеристик деревини, її початкової вологості на зміну двомірному температурно-вологісному і пружнов'язкопластичному стану деревини під час конвективного сушіння.

Опубліковано
2015-05-21
Як цитувати
Sokolovsky, Y., & Prusak, Y. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. Науковий вісник НЛТУ України, 25(4), 121-133. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1255
Розділ
Технологія та устаткування