ВПЛИВ ЛІСІВ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА БІЛА ЦЕРКВА


  • S.S. Kovalevskyi Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: деревостан, запас, площа, бонітет, довкілля, фітомаса, депонований вуглець, киснепродуктивність

Анотація

Антропогенне навантаження у місті Біла Церква є досить великим. За даними статистики у Київській області, встановлено обсяги шкідливих викидів речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Зібрано базу даних на основі проведеного лісовпорядкування у ДП "Білоцерківське ЛГ", а саме: розподілу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та запасів головних лісотвірних порід, розподілу запасів деревостанів за групами віку та середніх бонітетів насаджень у межах групи порід. Опрацьовано комплекс математичних моделей множинних регресійних рівнянь конверсійних коефіцієнтів. За допомогою програми CARBON розраховано дані про фітомасу та депонований вуглець у лісах підприємства. Виконано розрахунок киснепродукувальної здатності лісів, що є важливим для екологічної стабілізації довкілля навколо міста.

Опубліковано
2015-05-21
Як цитувати
Kovalevskyi, S. (2015). ВПЛИВ ЛІСІВ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА БІЛА ЦЕРКВА. Науковий вісник НЛТУ України, 25(4), 40-44. Retrieved із http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1241
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство